Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Föräldraråd

Frågor som rör hela förskolan

Föräldrarådet är ett forum för vårdnadshavare och pedagoger där vi ses för att samtala om frågor som rör hela förskolan. I rådet deltar från vårdnadshavarnas sida en representant från varje avdelning och från förskolans sida, en pedagog som arbetar med de yngre barnen och en pedagog som arbetar med de äldre, även biträdande rektor och utvecklingsledare deltar. Föräldrarådet sammankallas en gång på hösten och en gång på våren.

Kontakta förskolan så får du aktuella kontaktuppgifter till föräldraföreningen, vars representanter är de som deltar på föräldrarådet.

ur Läroplan för förskolan (Lpfö 18)

Arbetslaget ska samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem.

Sidan uppdaterades: