Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Konst-eftermiddagar

Konst-eftermiddagarna är en fristående fortsättning på vårt deltagande i Children´s Museum of the Arts världsomspännande projekt CIVICKIDS: Make Art, Make A Difference.

Vårt syfte är att skapa en gemenskap kring olika frågor där barns röster blir hörda samt att stärka konstens roll i ett hållbart samhälle. Vi arbetar för en hållbar utveckling och mot FN:s globala mål

En eftermiddag några gånger under året, bjuds alla familjer med barn hos Condorens förskolor (Kristallens förskola och Förskolan Optimus) in till en gemensam aktivitet där vi tillsammans skapar i Stora Ateljén.

Inbjudan publiceras på InfoMentor, FaceBook och Instagram. Välkommen!

Berätta om hur det har varit att delta.

Vi har tyckt det varit jätte trevligt med konsteftermiddagarna. Det har varit ett sätt att träffa fler föräldrar och barnens kamrater, och att få komma på besök i barnens "vardag".

Sidan uppdaterades: