Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Sickla skola

Sickla skola och Växthusets förskola utvecklas

Nacka kommun har glädjande beviljat 235 miljoner för att renovera och utveckla Sickla skola och Växthusets förskola.

Hur ska skolan och förskolan utvecklas?

Sickla skola ska bli en modern F-9-skola med grundsärskola. Enligt den förstudie som gjorts ska Hus A, B och D renoveras och Hus C ersättas av en ny och större byggnad på samma plats. Förskolan Växthuset ska flytta in i Hus A som anpassas för förskoleverksamhet. Nya Hus C föreslås innehålla lärosalar, administration, elevhälsa, specialsalar och grundsärskola (se visionsbilden ovan). Se tjänsteskrivelsen som bland annat beskriver förstudien.

Hur ser tidsplanen ut?

Byggprojektet startar under sommarlovet 2022. Arbetet planeras ske i etapper fram till våren 2025 då skolan beräknas vara färdigställd.

Hur blir det för barn och elever under byggtiden?

Planeringen och genomförandet av byggprojektet sker i nära samarbete med Sickla skola. Arbetet kommer att utföras med stor varsamhet för att orsaka så lite störningar på verksamheten som möjligt. Vi kommer lägga stor vikt vid att genomförandet blir tryggt och säkert. Byggarbetet planeras att ske i etapper och undervisning kommer tillfälligt att behöva flytta till lokaler inom och utom skolområdet.

Var finns mer information?

Skolan och förskolan kommer löpande informera vårdnadshavare och elever om vad som händer i projektet.

Här nedan finns en länk till Nacka kommuns byggprojektsida där du kan följa processen och få mer detaljerad information.

Sidan uppdaterades: