Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Vi har stora förseningar i sophämtningen vilket drabbar stora delar av Nacka. Vänligen låt kärlen stå kvar ute. Ingen felanmälan behövs, vi följer upp detta löpande.

Sickla skola

Sickla skola och Växthusets förskola utvecklas

Nacka kommun har glädjande beviljat 235 miljoner för att renovera och utveckla Sickla skola och Växthusets förskola.

Hur ska skolan och förskolan utvecklas?

Sickla skola ska bli en modern F-9-skola med anpassad grundskola. Enligt den förstudie som gjorts ska Hus A, B och D renoveras och Hus C ersättas av en ny och större byggnad på samma plats. Förskolan Växthuset ska flytta in i Hus A som anpassas för förskoleverksamhet. Nya Hus C föreslås innehålla lärosalar, administration, elevhälsa, specialsalar och anpassad grundskola(se visionsbilden ovan). Se tjänsteskrivelsen som bland annat beskriver förstudien.

Hur ser tidsplanen ut?

Byggprojektet är just nu i full gång, inflyttning i det nya Hus C beräknas ske till ht-24. Arbetet med att renovera Hus A och Hus B planeras ske i etapper fram till våren 2025 då det beräknas vara färdigställt.

Hur blir det för barn och elever under byggtiden?

Planeringen och genomförandet av byggprojektet sker i nära samarbete med Sickla skola. Arbetet kommer att utföras med stor varsamhet för att orsaka så lite störningar på verksamheten som möjligt. Vi kommer lägga stor vikt vid att genomförandet blir tryggt och säkert. Byggarbetet planeras att ske i etapper och undervisning kommer tillfälligt att behöva flytta till lokaler inom och utom skolområdet.

Ungefär så här kommer det se ut i nya C-huset

Och matsalen byggs ut...

Var finns mer information?

Skolan och förskolan kommer löpande informera vårdnadshavare och elever om vad som händer i projektet.

Här nedan finns en länk till Nacka kommuns byggprojektsida där du kan följa processen och få mer detaljerad information.

Sidan uppdaterades: