Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Visionsbild över Sickla skola.

Sickla skola

I takt med att Nacka utvecklas skapar Nacka kommun plats för fler elever. Sickla skola renoveras och byggs ut med fler skolplatser. Målet är moderna och flexibla lokaler samtidigt som de fina kvaliteter som finns på skolområdet med 50-talsarkitektur bevaras. Renoveringen av skolan startade sommaren 2022 och ska vara färdig 2025.

Om projektet

I takt med att Nacka utvecklas skapar Nacka kommun plats för fler elever. Sickla skola ska anpassas för fler skolplatser. Målet är moderna och flexibla lokaler samtidigt som de fina kvaliteter som finns på skolområdet med 50-talsarkitektur bevaras. Anpassningen av skolan startade sommaren 2022 och planeras vara färdig 2025.

De flesta byggnaderna i Sickla skola är byggda på 50-talet och i behov av att rustas upp. I den första etappen ersätts gamla Hus C med en ny större byggnad i fyra våningar. Den ska inrymma funktioner som administration, bibliotek, elevhälsa, klassrum samt specialsalar för bild, teknik, slöjd och musik.

På taket kommer solceller att installeras för att täcka en del av byggnadens behov. Eventuellt överskott kan komma att distribueras till övriga byggnader. Etapp 1 färdigställs till sommaren 2024.

I den andra etappen kommer renovering och tillbyggnation av hus A, B och D att ske. Förskolan som nu är i tillfälliga paviljonger får nya anpassade lokaler i hus A. Även skolgården kommer att rustas upp och anpassas.

Planeringen sker i nära samarbete med verksamheten. Byggarbeten utförs med stor varsamhet och i nära dialog med personalen på Sickla skola och förskola för att orsaka så lite störningar som möjligt.

Projektet är en del av det strategiska samarbete som Nacka kommun sedan 2015 har tillsammans med NCC.

Kommande arbeten

Under hösten har arbetet med grunden för nya hus C påbörjats. Huset kommer att stå på en platta av betong. När betongplattan är gjuten kommer huset att byggas upp av en stålstomme - husets "skelett". Våningsplanen utgörs av prefabricerade betongbjälklag som monteras allt eftersom stålstommen reses. Arbetet med stommen kommer vara klart under början av 2023.


När stommen är på plats kommer takarbetena att påbörjas. Taket är ett traditionellt sadeltak täckt i plåt. Parallellt med takarbetena kommer ytterväggarna att monteras. Ytterväggarna kommer sedan att bekläs med ett gult tegel och en sockel i svart tegel.
Under den senare delen av våren när tak, ytterväggar och fönster är på plats är huset tätt, det vill säga att huset står emot väta och vind.

Illustration av nordöstra fasaden på Hus C.

Bakgrund till projektet

• Under våren och sommaren 2021 genomförde Nacka kommun en fördjupad förstudie för att utreda hur Sickla skola kan renoveras och utvecklas på bästa sätt.
• En tjänsteskrivelse som föreslår hur skolan ska renoveras togs fram under hösten 2021. Förslaget behandlades slutligen av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 15 november.
• Den 15 november 2021 beviljade kommunfullmäktige 235 miljoner kronor för upprustningen av Sickla skola.

Buller och störande arbeten?

På en byggarbetsplats görs ofta arbeten som orsakar buller. Vi följer Naturvårdsverkets allmänna råd och riktlinjer. Ibland kan arbeten med högre bullernivå förekomma. I de fallen går projektet ut med proaktiv information till berörda genom projektets infotavlor och Nacka kommuns digitala kanaler.

Sidan uppdaterades: