Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Sickla skola och skogsbacken nedanför.

Sickla skola

I takt med att Nacka utvecklas skapar vi plats för fler elever. Sickla skola ska renoveras, få mer yta och fler skolplatser. Hur skolan ska rustas upp och byggas ut på bästa sätt undersöks nu i en förstudie som blir klar efter sommaren.

Magnus Petersson

Magnus Petersson

Projektledare utbyggnad

08-431 81 71

De flesta byggnaderna i Sickla skola är byggda på 50-talet och i behov av att rustas upp. Skolan behöver också växa för för att kunna ta emot fler elever. Växthusets förskola planeras få nya lokaler inom skolområdet och gymnastikhallen planeras bli kvar i sitt nuvarande läge.

Planeringen av upprustningen sker i nära samarbete med Sickla skola och Välfärd skola. Byggproduktionen sker i etapper och barn och elever kommer behöva evakueras inom skolområdet.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Efter beslut om en ny inriktning för Sickla skola pågår nu en fördjupad förstudie om hur Sickla skola ska rustas upp och byggas ut på bästa sätt. Förstudien är klar i september 2021.
  • För att göra det möjligt att komma igång med en projektering under hösten beviljade kommunfullmäktige i sitt sammanträde den 14 juni investeringsmedel om 12 miljoner kronor för projektering av Sickla skola.
  • Preliminärt kan skolan börja rustas upp under 2022 och vara klar 2024.

Sidan uppdaterades: