Hoppa till innehåll
  • Bra för alla avgörande för vissa

    På Sickla skola arbetar vi koncentrerat och ambitiöst med att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande. Här är eleverna medskapare och delaktiga i sin egen kunskapsutveckling. Deras förmåga att uttrycka sina tankar och kunskaper står i centrum för undervisningen vilket bidrar till ett tillåtande och demokratiskt skolklimat.

  • På Sickla skola arbetar vi för att det ska råda ett positivt klimat på skolan. Här ska det finnas omtanke, engagemang och nyfikenhet. Sickla skola ger alla elever förutsättningar att utveckla sitt lärande och sina förmågor utifrån sina förutsättningar. Elever och personal ska uppleva det stimulerande och meningsfullt att studera och arbeta på Sickla skola. Alla ska mötas med hänsyn och respekt, skolan ska vara den trygga ansvarsfulla skolan mitt i samhället.

  • Sickla skola har fått lysande resultat!

    VÅGA VISA är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan fem kommuner. Syftet är att öka måluppfyllelsen i förskolor och skolor genom att utvärdera verksamheten på uppdrag av de politiska nämnderna i respektive kommun.

    Läs Våga Visa rapporten

Nyheter

Matsvinn halverat efter elevinsats

I Nacka Värmdö posten kan du läsa om projektet eleverna i årskurs 5 arbetat med under höstterminen.

Missade du vårt öppet hus?

Släng inte mat

Under höstterminen 2017 har våra elever i åk 5 arbetat med projektet: " Släng inte mat" i samarbete med sina lärare och personalen i vår skolrestaurang.

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.