Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sickla skola

  • Välkommen till Sickla skola!

    Läs mer och se filmen om vår verksamhet!
  • På Sickla skola arbetar vi för att det ska råda ett positivt klimat på skolan. Här ska det finnas omtanke, engagemang och nyfikenhet. Sickla skola ger alla elever förutsättningar att utveckla sitt lärande och sina förmågor utifrån sina förutsättningar. Elever och medarbetare ska uppleva det stimulerande och meningsfullt att studera och arbeta på Sickla skola. Alla ska mötas med hänsyn och respekt, skolan ska vara den trygga ansvarsfulla skolan mitt i samhället.

  • Bra för alla avgörande för vissa

    På Sickla skola arbetar vi koncentrerat och ambitiöst för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande. Lärarens uppgift är att utifrån givna strukturer och principer organisera lärandet så att alla kommer till tals och lär sig att tänka kritiskt, tro på sin egen förmåga, reflektera, och analysera. Eleverna är aktiva och delaktiga i sin egen kunskapsutveckling, vilket bidrar till ett tillåtande och demokratiskt skolklimat.

Elevers röster om Sickla skola

Holger

Man får vara med och bestämma vad man ska jobba med.

Maj

På Sickla skola har jag många fina vänner och jag har en bra lärare.