Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om Ältadalens förskola

Ältadalens förskola en nybyggd förskola inom Sigfridsborgs skolenhet

kontakt Ältadalens förskola

Team Telefonnummer
Björnen 070-431 82 16
Ekorren 070-431 82 35
Räven 070-431 82 20
Ugglan 070-431 82 28

Adress till Ältadalens förskola

operativt Ansvar Ältadalen och Bäckalidens förskolor

Agneta Hansson

Rektor bi inr fsk

KOntakt vid frågor om förskolekö

Ulrica Ohlsson

Skoladministratör

Ältadalens förskola är en nybyggd förskola med lokaler och utrustning för framtiden och den nya Läroplanen för förskolan (1998/reviderad 2018).

Hos oss står hög kvalitet och verksamhet utifrån ett barnperspektiv, alltid främst på dagordningen. Vi arbetar utifrån ett tematiskt förhållningssätt som utifrån barnens intressen och nyfikenhet utvecklas i olika mindre projekt. Verksamhetens pedagogiska planering och dokumentation anknyter till förskolans läroplan (Lpfö 98/16).

Alla som arbetar på förskolan är mån om att skapa en god, öppen, inbjudande samt kreativt utvecklande pedagogisk lek och lärmiljö för barnen! Vi har förmånen att ha närhet till både stad och natur, med allt vad det innebär av pedagogiska lärmöjligheter. Vi jobbar i team och vill alltid skapa en så inspirerande, lustfylld och lärorik förskoledag som möjligt tillsammans med våra barn. Vi arbetar aktivt med lärmiljöns utformning i ett helhetsperspektiv så att lek, lustfyllt utforskande lärande och omsorg går hand i hand.

Personalgruppen är organiserad i team vilka alla samarbetar kring en grupp barn i åldrarna 1-3 år och 3-5 år. Under huvuddelen av förskoledagen är alla barn och pedagoger indelade i smågrupper.

Förskolans lokaler är fördelade på två plan. Vi har en fantastisk utemiljö tack vare att träd och andra för barnen spännande naturinslag finns kvar inom förskolans gård. Förskolans gård är indelad i fyra små områden vilka alla bidrar till olika former av utforskande lek- och samspel. Förskolans gård har en grind i direkt anknytning till närliggande skogsområde vilket gör att vi har tillgång till naturens alla möjligheter, varje dag.

Vi använder modern teknik med avstamp i pedagogiken och har förmånen att ha närhet till både stad och natur, med allt vad det innebär av pedagogiska möjligheter. Vi drivs av en utvecklingsglädje och arbetar för att ständigt förfina och kvalitetssäkra alla våra processer med barnens bästa för ögonen.

Välkommen till oss!

Mvh

Agneta Hansson

Biträdande förskolechef

Sidan uppdaterades: