Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Uppdaterad information om Coronaviruset

Info till hemmen 2020-03-13

Här kommer aktuell information från huvudman. Jag sammanfattar i några punkter:

  • Alla barn och medarbetare som är sjuka, även med lindriga symtom ska vara hemma
  • Pedagoger kommer kontakta er vårdnadshavare/föräldrar om barnet blir sjukt på förskolan eller skolan, jag tackar på förhand att ni skyndsamt hämtar hem ert barn
  • Friska barn och elever är välkomna till förskolan/skolan
  • Inget regeringsbeslut att stänga skolor
  • Ni som känner oro och vill ha era barn hemma från grundskolan – de ska söka ledigt. Fyll i ledighetsansökan och maila klassläraren, eller lämna till klassläraren (Bifogar underlag)
  • Ni som känner oro och vill ha era barn hemma från förskolan – de räcker att ni hör av er och meddelar till resp. avdelning
  • Har Ni frågor – ring 11313 eller titta på www.folkhälsomyndigheten.se
  • Tvätta händer noga

Mvh och återigen – varmt tack för fint samarbete

Anne Sjö, Rektor

Information till vårdnadshavare om coronaviruset 13 mars

Nackas kommunala skolor och förskolor följer händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt har beredskap att förstärka insatserna om det bedöms som nödvändigt.

Elever och barn som har symptom ska stanna hemma

Risken för spridning av smitta bedöms i nuläget som mycket hög och därför uppmanas alla med symptom, även lindriga sådana, att stanna hemma. Har barn och vuxna symptom på luftvägsinfektion, hosta och/eller feber, ska de stanna hemma tills de är symptomfria och därefter ytterligare två dygn.

Se Vårdguidens webbplats för mer information om hur och när du bör kontakta vården

Har du allmänna frågor om coronaviruset, ring det nationella informationsnumret 113 13.

Friska elever ska gå i skolan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att friska elever ska gå i skolan. Nackas kommunala förskolor och skolor är därför fortsatt öppna. Det finns idag den 13 mars inget regeringsbeslut om att skolor och förskolor ska stänga. Regeringen har beslutat att ändra regelverket så att skolornas huvudmän får utökade möjligheter att anpassa utbildningen och skolverksamheten med anledning av covid-19. Regelverket ska underlätta för huvudmännen att vidta åtgärder för att säkerställa att barnen får den undervisning de har rätt till trots att till exempel en stor andel av personalen eller eleverna inte kan komma till skolan. En huvudman kan stänga en skola på inrådan från smittskyddsläkare eller om det inte längre är möjligt att upprätthålla en fullgod undervisning.

Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska stanna hemma med anledning av coronaviruset behöver söka ledighet enligt de rutiner som finns på skolan samt kontakta mentor eller lärare för att diskutera elevens skolgång.

Vad gör Nackas kommunala skolor och förskolor för att hindra smittspridning?

Vi behöver gemensamt ta ett ansvar för att minska smittspridningen.

Barn, elever och vuxna som uppvisar symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska stanna hemma. Det betyder att om barn uppvisar dessa symptom kommer skolan eller förskolan att kontakta vårdnadshavaren för hämtning av barnet. Skolorna och förskolorna fattar egna beslut gällande sina planerade utflykter och evenemang.

Alla uppmanas att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten för att minska risken för sig själv och andra att smittas. Tänk på att hosta och nysa i armvecket för att hindra att smitta sprids.

Hjälpt till att förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Läs om hur och när du bör kontakta Vårdguiden 1177 på Vårdguidens webbplats

Frågor och svar om det nya coronaviruset finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

www.krisinformation.se finns ansvariga myndigheters information om coronaviruset.

www.nacka.se finns information från Nacka kommun.

Sidan uppdaterades: