Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om oss

Världens bästa utbildning, varje dag!

Välkommen till Sigfridsborgsskolan

En skola med kunskap, förväntningar och engagemang i fokus!

I våra fantastiska lokaler skapar vi trygga och inspirerande lärsituationer under elevernas hela skoldag.

Genom våra ledord; kunskap, ansvar, nyfikenhet, empati och självkänsla skapar vi ett tryggt och varmt klimat som gynnar elevernas inlärning på både på skol- och fritidshemstid.

Våra behöriga och kompetenta lärare bedriver undervisning med ett tydligt ledarskap som leder till höga resultat. På Sigfridsborgsskolan genomsyrar orden kunskap, trygghet och arbetsro elevernas skoldag. Våra återkommande traditioner med bokveckor, musikaler, högstidsfirande och faddringsaktiviteter bidrar till vår fina gemenskap.

På Sigfridsborgsskolan arbetar vi med varierande inlärningsmetoder där digitala verktyg, läroböcker, skönlitteratur och närområdet är självklara komponenter. Vi arbetar systematiskt och välplanerat i linje med aktuell forskning när det gäller rörelsens betydande roll för inlärning.

Lika unika- allas lika värde är grunden för vårt arbete och vi är mycket stolta över elevernas resultat och medarbetarnas genuina engagemang i elevernas utveckling!

Anne Sjö

Rektor

Mitt mål är att alla vuxna inom vår organisation tänker: Hur ska vi alla som arbetar på enheten med olika kompetens och bakgrund, göra det bästa varje dag för att ge de bästa till alla barn och elever!

Hur ska jag ta eleverna ett steg längre än de trodde var möjligt?

Vi ska våga prova, våga prova nytt och säga JA!

Det ska vara roligt att gå till skolan alla elever ska vilja komma tillbaka imorgon. Det ska vara utmanande och spännande och alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin förmåga varje dag.

Om oss - Sigfridsborgs skola

Sidan uppdaterades: