Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Resursskola i Älta

Vi har glädjen att informera om att vi kommer att starta en resursskola (grundskola) för elever i behov av särskilt stöd i Älta rektorsområde.

En resursskola är en skolenhet som enbart tar emot elever i behov av särskilt stöd och vars behov inte kan tillgodoses i den ordinarie grundskolan. En resursskola kan inrikta sin verksamhet mot en viss elevgrupp och resursskolan i Älta ska vara inriktad mot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF och/eller elever i behov av extraordinärt stödbehov. Elevernas undervisning följer samma läroplan som den ordinarie grundskolan men med individuella anpassningar.
Det får inte finnas en kö till en resursskola med en turordning. Därför kommer man som vårdnadshavare att kunna ansöka till skolan under vissa ansökningsperioder. De elever som bedöms ha störst behov utifrån resursskolans inriktning kommer att prioriteras.

Det formella beslutet om att vi ska starta resursskolan kommer att fattas av kommunstyrelsen i Nacka kommun den 6 maj. Men eftersom kommunstyrelsens verksamhetsutskott redan har ställt sig positiva inleder vi nu arbetet med att planera uppbyggnaden av skolan. Bland annat ska vi utarbeta antagningskriterier, fastställa hur ansökningsprocessen ska gå till, bemanna skolan med rätt kompetens, besluta om var skolan ska vara placerad och när vi kan starta. Vi kommer att återkomma med mer information när vi kommit längre i planeringen.

Vi har ännu inte beslutat var i Älta, resursskolan ska placeras. En resursskola är en egen skolform.
Har ni frågor är ni varmt välkomna att kontakta mig.

Med vänlig hälsning
Anne Sjö Rektor Älta
anne.sjo@nacka.se
070-4318815

Sidan uppdaterades: