Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Våra resultat

Vi tål att jämföras. Här presenterar vi hur våra enheter står sig i olika undersökningar och hur eleverna presterar.

Jämföraren

Reslutat för våra enheter

Elevresultat

20/21

20/21

21/22

21/22

Verksamhet

Betyspoäng åk 6

Meritvärde åk 9

Betyspoäng åk 6

Meritvärde åk 9

Borgvallaskolan F-3 * * * *
Ektorps skola F-6 15,5 * 15,5 *
Saltsjö-Duvnäs skola F-6 16,5 * 16,5 *
Skuru skola F-9 13,3 265,3 13,3 260,3

* Inte aktuellt för verksamheten.

Andel elever som känner sig trygga i skolan

20/21

20/21

20/21

21/22

21/22

21/22

Verksamhet

Åk 3

Åk 6

Åk 8

Åk 3

Åk 6

Åk 8

Borgvallaskolan F-3 100 % * * 82 % * *
Ektorps skola F-6 96 % 95 % * 88 % 69 % *
Saltsjö-Duvnäs skola F-6 97,2 % 87 % * 98 % 68 % *
Skuru skola F-9 90,9 % 95,9 % 100 % 95 % 85 % 85,5 %

* Inte aktuellt för verksamheten.

Andel elever som är nöjda med sin skola

20/21

20/21

20/21

21/22

21/22

21/22

Verksamhet

Åk 3

Åk 6

Åk 8

Åk 3

Åk 6

Åk 8

Borgvallaskolan F-3 100 % * * 82 % * *
Ektorps skola F-6 86 % 87,5 % * 88 % 69 % *
Saltsjö-Duvnäs skola F-6 94,4 % 87 % * 100 % 68 % *
Skuru skola F-9 100 % 89,8 % 90,7 % 100 % 81 % 70 %

* Inte aktuellt för verksamheten.

Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns skola

20/21

20/21

20/21

21/22

21/22

21/22

Verksamhet

F-klass

Åk 3

Åk 6

F-klass

Åk 3

Åk 6

Borgvallaskolan F-3 96,4 % 88,4 % * 97 % 100 % *
Ektorps skola F-6 92 % 100 % 87,5 % 91 % 88 % 90 %
Saltsjö-Duvnäs skola F-6 100 % 89,6 % 88 % 100 % 97 % 79 %
Skuru skola F-9 80 % 85,7 % 76,3 % 90 % 100 % 87 %

* Inte aktuellt för verksamheten.

Andel föräldrar som anser att barnet är tryggt i förskolan

Verksamhet

20/21

21/22

Långsjöns förskola 98,5 % 99 %
Saltängens förskola 100 % 98 %
Skogsstigens förskola 80 % 98 %
Skuru förskola 100 % 100 %
Utskogens förskola 98 % 98 %

Andel föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola

Verksamhet

20/21

21/22

Långsjöns förskola 98,6 % 99 %
Saltängens förskola 96,7 % 93 %
Skogsstigens förskola 73,3 % 94 %
Skuru förskola 100 % 94 %
Utskogens förskola 97,1 % 96 %

Andel föräldrar som kan rekommendera sitt barns förskola

Verksamhet

20/21

21/22

Långsjöns förskola 95,6 % 99 %
Saltängens förskola 96,7 % 88 %
Skogsstigens förskola 71,2 % 88 %
Skuru förskola 100 % 94 %
Utskogens förskola 96 % 96 %

Sidan uppdaterades: