Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Skuru förskola bedriver sin verksamhet utifrån givna styrdokument och grundar sin verksamhet på följande områden:

  • Pedagogens roll
  • Den pedagogiska dokumentationen
  • Den pedagogiska miljön och det förutsättningslösa materialet

Skuru förskola arbetar för att främja barnens utveckling och lärande utifrån deras nuvarande intressen och behov. I vår utbildning är den pedagogiska lärmiljön en viktig del i vår undervisning som utvecklas utifrån barnens nuvarande intressen och behov.

Förskolan arbetar projektinriktat och skapar tvärgrupper för barnen vilket möjliggör att de möts i mindre sammanhang. Ett projektarbetes längd varierar i tid då det är processen som är den viktiga delen i undervisningen; inte resultatet.

Sidan uppdaterades: