Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Skuru förskola ska alla vara medvetna om likabehandlingsplanen och agera efter den, både vad gäller det förebyggande arbetet och när det är dags att agera.

förskolan arbetar vi ständigt med att utveckla den pedagogiska miljön både utomhus och inomhus. Pedagogerna arbetar tillsammans med barnen för att de ska få inflytande i utvecklingen av verksamheten och dess lärmiljö.

Under ett läsår möter barnen olika utmaningar som främjar deras lärande och utveckling samt där deras olika förmågor stimuleras på ett lustfyllt sätt. Vi strävar efter att skapa goda undervisningstillfällen som lockar barnens intresse och nyfikenhet.

Följande utbildningsmål för läsåret 22/23 

 • Attraktiva livsmiljöer
  Förtroendefulla relationer och trygga barn som utvecklas utifrån sina förutsättningar
 • Bäst utveckling för alla
  Hållbara lärmiljöer för likvärdig utbildning
 • Starkt och balanserad tillväxt
  Pedagogisk dokumentation på grupp- och individnivå för att följa barnets utveckling och lärande samt utvärdera och analysera utbildningens kvalitet.
 • Maximalt värde för skattepengarna
  Ekonomier i balans

Sidan uppdaterades: