Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

På Skuru förskola ska alla vara medvetna om likabehandlingsplanen och agera efter den, både vad gäller det förebyggande arbetet och när det är dags att agera.

förskolan arbetar vi ständigt med att utveckla den pedagogiska miljön både utomhus och inomhus. Pedagogerna arbetar tillsammans med barnen för att de ska få inflytande i utvecklingen av verksamheten och dess lärmiljö.

Under ett läsår möter barnen olika utmaningar som främjar deras lärande och utveckling samt där deras olika förmågor stimuleras på ett lustfyllt sätt. Vi strävar efter att skapa goda undervisningstillfällen som lockar barnens intresse och nyfikenhet.

Följande utbildningsmål för läsåret 21/22 

  • Förtroendefulla relationer och trygga barn som utvecklas utifrån sina förutsättningar
  • Hållbara lärmiljöer för likvärdig utbildning
  • Pedagogisk dokumentation på grupp- och individnivå för att följa barnens utveckling och lärande samt utvärdera och analysera utbildningens kvalitet
  • Ekonomier i balans

Sidan uppdaterades: