Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Skuru skola

På Skuru skola ger vi våra elever möjligheten att fördjupa sina kunskaper ytterligare och göra saker som vanligtvis inte ingår i undervisningen. Vi kallar det för pedagogisk inriktning. För skolans elever på låg- och mellanstadiet är inriktningen engelska och retorik. Elever på högstadiet kan välja mellan tre pedagogiska inriktningar.

Idrottsinriktning

För elever på högstadiet.

Inom idrottsinriktningen får du möjlighet att fördjupa dig i olika idrotter, lära dig ledarskap och träningslära. Skolans närhet till Skuru sporthall, konstgräsplan, Nacka Dojo, Skuru IP och Nyckelviken skapar bra förutsättningar för våra aktiviteter. Förutom de tre ordinarie idrottslektionerna har man ytterligare en lektion idrott varje vecka.

Om du väljer idrottsinriktning bör du:

 • ha ett stort och brett idrottsintresse,
 • ha en vilja att utvecklas inom olika idrottsgrenar/motionsformer,
 • ha lätt för att samarbeta.

Om du väljer idrottsinriktningen får du:

 • en bred och allsidig idrottsutbildning, både teoretiskt och praktiskt inriktad,
 • fördjupade kunskaper inom många idrottsgrenar,
 • möjlighet att testa på annorlunda idrotter,
 • lära dig ledarskap, träningslära, anatomi och fysiologi.

Språk- och retorikinriktning

För elever på högstadiet.

Språk- och retorikinriktningen ger dig möjlighet till extra engelska och att öva retorik, två områden som du kommer ha glädje och nytta av i många sammanhang, både i skolan och resten av livet. Konsten att tala inför grupp är en ovärderlig kunskap i vidare studier och senare i yrkeslivet.

Syftet med Skuru skolas retorikprofil är att du ska bli bättre på att argumentera för din sak, känna dig tryggare när du talar inför en grupp och lära dig att tala på ett sätt som gör att andra lyssnar på vad du har att säga.

Om du väljer språk- och retorikinriktning får du:

 • öva på muntlig framställning och interaktion på engelska,
 • öva på att skriva och utveckla olika slags texter på engelska,
 • träna på att tala inför grupp på svenska, men även på engelska,
 • lära dig att använda retoriska verktyg och öva kommunikation.

Naturvetenskaplig inriktning

För elever på högstadiet.

Är du nyfiken på dig själv och världen? Tycker du om att göra experiment och fundera ut varför du får ett visst resultat? Vill du veta varför allt som finns och lever fungerar som det gör? Då är den naturvetenskapliga inriktningen något för dig.

Du får ökad förståelse för hur biologi, kemi, fysik, teknik och matematik fungerar och insikt om hur naturvetenskap praktiseras i vardagen. Vårt undersökande och ifrågasättande arbetssätt ger dig en god grund för att förstå vad forskning innebär och för att fortsätta naturvetenskapliga studier.

Om du väljer naturvetenskaplig inriktning får du:

 • arbeta med olika vetenskapliga teorier,
 • arbeta praktiskt med laborationer,
 • använda ett undersökande arbetssätt,
 • lära dig mer om miljö, hållbarhet och teknisk utveckling.

Sidan uppdaterades: