Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Solfjäderns specialförskola

  • Välkommen till Solfjäderns specialförskola!

Solfjäderns specialförskola

Solfjäderns specialförskola tar emot barn med flerfunktionsnedsättning i åldrarna 1-6 år. Förskolan är belägen nära Björknäs centrum. I samma byggnad som förskolan finns även Björknäs anpassade grund- och gymnasieskola.

Vi utgår från förskolans läroplan med en helhetssyn på barnet där lek, träning, kommunikation och samspel utvecklar barnen och främjar deras behov.

Hos oss får barnen

  • Lek och träning genom individuellt anpassade övningar.
  • Sinnesupplevelser i dagliga aktiviteter på förskolan men även på upplevelsecenter Korallen
  • Leka och lära med digitala verktyg där vi även tränar in alternativa styrsätt för kommunikation och självständighet.
  • Samspel och kommunikation under alla dagens aktiviteter. En tillgänglig lärmiljö där kommunikationen anpassas så att alla barn kan vara delaktiga utifrån sina förutsättningar.