Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Björknäs anpassade grundskola

  • Välkommen till Björknäs anpassade grundskola!

Björknäs anpassade grundskola

Björknäs anpassade grundskola vänder sig till elever med flerfunktionsnedsättning i behov av en anpassad skolmiljö. Vi har små undervisningsgrupper med hög personaltäthet.

Hos oss läser eleverna ämne och ämnesområde enligt anpassade skolans läroplan. Undervisningen sker efter individens förutsättningar och behov. Vi har både grupp och individuella lektioner.

Vi arbetar efter en helhetssyn där kommunikation och samspel, ämneskunskaper och motorisk träning utgör grunden för elevens skoldag.

Hos oss arbetar behöriga speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning, en övergripande specialpedagog,flera förskollärare samt elevassistenter. Personalen har bred kompetens inom AKK, digitala verktyg, motorik och sinnesstimmulering . Vi har ett nära samarbete med motorikpedagog från Nacka elevhälsa, habiliteringen samt musiklärare från Björknässkolan och kommunala musikskolan.