Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Tallidens förskola

Vi har både natur och kultur som närmsta grannar och gör utflykter till bland annat Ryssbergsskogen, Svindersvik, Dieselverkstaden samt närliggande parker. Vi har ett kontinuerligt samarbete med Järla skola och Tallidsgårdens äldreboende.

Tallidens förskola tillhör Järlahöjdens rektorsområde tillsammans med förskolorna Jarlaberg, Kristallen och Optimus samt språkförskolan Delfinen.

På förskolan finns avdelningarna: Björken, Tallen-Nallarna, Tallen-Björnarna och Eken.

På Björken finns barn i åldrarna 1-2 år, Tallen-Nallarna 2-3 år, Tallen-Björnarna 3-4 år och på Eken barn i åldrarna 4-5 år.

Våra öppettider är i dagsläget kl. 6:30 - 17:30.

En gång per månad avslutar vi ordinarie verksamhet kl.15:45 och vi har semesterstängt fyra veckor på sommaren. Vi har också en till två planeringsdagar per termin då förskolan är stängd.

Sidan uppdaterades: