Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Tallidens förskola

Vision och värdegrund

Glädje, Trygghet och Lustfyllt lärande genomsyrar vår verksamhet.

Läroplan för förskolan 4x3.jpg Styrdokument

Utgångspunkten för vår värdegrund och vision är dokumenten som styr verksamheten; Skollag, Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och Nacka kommuns gemensamma vision och värdering samt FN:s konvention om barnets rättigheter. Dessa förmedlar en kunskaps - och människosyn där alla människor har ett lika värde och där kunskap skapas i samspel mellan människor.

Sidan uppdaterades: