Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utskogens förskola öppnade sina portar redan 1970 i Skuru där verksamheten bedrevs i 47 år innan förskolan i november 2017 flyttade in i nybyggda lokaler i samma område. Den nya byggnaden har byggts enligt den högsta miljöcertifieringenguldklass, den har två våningar med en underbar utsikt över Skurusundet.

Förskolan har i dagsläget åtta avdelningar, fyra avdelningar på vardera våningsplan. På markplan vistas de yngre barnen medan de äldre barnen vistas på det övre planet. Varje våningsplan har ett gemensamt torg som används till olika aktiviteter/projekt. En ateljédel finns även på respektive torg där mycket av den skapande verksamheten sker.

Vi lägger stor vikt vid att skapa en stimulerande miljö för barnen som väcker idéer och deras experimentlusta. Vi vill att de ska forska sig fram till kunskap och vi pedagoger ska bara vara medforskare.

Följande utbildningsmål för läsåret 22/23 

 • Attraktiva livsmiljöer
  Förtroendefulla relationer och trygga barn som utvecklas utifrån sina förutsättningar
 • Bäst utveckling för alla
  Hållbara lärmiljöer för likvärdig utbildning
 • Starkt och balanserad tillväxt
  Pedagogisk dokumentation på grupp- och individnivå för att följa barnets utveckling och lärande samt utvärdera och analysera utbildningens kvalitet.
 • Maximalt värde för skattepengarna
  Ekonomier i balans

Sidan uppdaterades: