Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Återställningsarbete pågår efter vattenläcka Alphyddevägen/Värmdövägen

Vattenläckan är åtgärdad och nu pågår ett omfattande återställningsarbete av väg/cykel/gångbana. Vägen fylls nu med grus som behöver sätta sig innan asfaltering kan påbörjas. Detta innebär att det fortsatt är begränsad framkomlighet för fordon, cyklister och gående. Dricksvattnet kan vara missfärgat/rostfärgat men är inte farligt att dricka.

Vattenläckan i korsningen Alphyddevägen/Värmövägen är lagad och nu pågår ett omfattande återställningsarbete av vägen, cykel- och gångbanan. Vägen fylls nu med grus som behöver sätta sig innan asfaltering kan påbörjas. Detta innebär att det fortsatt är begränsad framkomlighet för fordon, cyklister och gående.

Dricksvattnet kan vara missfärgat på grund av tryckförändringar i ledningarna, men vattnet är inte farligt att dricka. Trycket i din kran kan även påverkas men bör återkomma successivt.

Bra att tänka på:

  • Kör försiktigt vid arbetsplatsen.
  • Öppna kranen försiktigt - det kan finnas luft i ledningarna.
  • Spola några minuter tills vattnet är klart. Missfärgat vatten kommer från rost i ledningarna och är ofarligt att dricka.
  • Vänta ett tag med att tvätta kläder. Rosten kan ge missfärgning på ljusa kläder.

Vi håller denna sida uppdaterad så snart det kommer mer information.

Sidan uppdaterades: