Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fortsatta förseningar i sophämtningen - 1 december

Med anleding av fortsatt ansträngt väderläge har vi ännu stora förseningar i avfallshämtningen. Nackabor uppmanas att låta kärlen stå kvar ute då tömning kan komma att ske under helgen. Man behöver i det här läget inte felanmäla/reklamera utan vi har kännedom om vilka hushåll som är drabbade av förseningen.

För att underlätta för snöröjning kan kärl dras in och tillbaka under natten.

Observera att man som fastighsägare kan behöva säkerställa att innehållet i kärlen ej frusit fast.

Sidan uppdaterades: