Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerade och pågående VA-arbeten

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Venusvägen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vatten- och avloppsledningarna på Venusvägen. Arbetet är planerat att starta under mars och pågå fram till oktober 2020.

Fisksätra IP

Nacka Vatten och Avfall AB utför VA-arbeten vid Fisksätra Idrottsplats under vintern 2020. Arbetet planeras vara klart 31 mars.

Varning för svag is på Bastusjön - vistas inte på isen under hela vintern

Det pågår ett underhållsarbete i Bastusjön under hela vintern och det medför att isen på Bastusjön kommer att vara svag. Vi varnar därmed för att överhuvudtaget vistas på sjön och exempelvis kan man inte gå, åka skridskor eller pulka/spark på isen under hela vintern 2019/2020 då isen kommer att vara alldeles för svag. Senaste provresultat i sjön visar att åtgärderna fungerar och att Bastusjön håller på att återhämta sig och syresättningen är förbättrad. Ny provtagning visar heller ingen onaturlig bakteriepåverkan i sjön.

Vad händer med Bastusjön

Med start i vecka 47 sker ytterligare åtgärder i Bastusjön efter det utsläpp som skedde tidigare i höstas, förorsakat av matfett i diskon, och i nästa steg fettpropp i avloppsledningarna. Fyra syresättningspumpar kommer att förbättra syresättningen och detta arbete kommer att pågå i sjön de närmaste 6 månaderna. Provtagning visar låg syrehalt och även bakteriell påverkan vilket innebär att kommunen för närvarande inte rekommenderar bad i sjön för människor och djur. Kommande vinteraktiviteter på sjön är inte heller att rekommendera då isen kommer att bli svagare på grund av detta underhållsarbete.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Myrsjövägen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vatten- och avloppsledningarna på delar av Myrsjövägen. Arbetet är planerat att starta mitten på november och pågå till början av april 2020.

Brunnsrenovering, Bastusjön

Nacka vatten och avfall kommer att renovera spillvattenbrunnen söder om Bastusjön. Arbetet startade under september och pågår fram till och med november.

Ledningsförnyelse av Vattenledningar, Krokvägen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vattenledningar på delar av Krokvägen. Arbetet är planerat att starta under slutet av september och pågå fram till februari.

Renovering/byte av vatten- och avloppsledningar på Häckvägen

Utmed delar av Häckvägen startar ett arbete med att förnya vatten- och avloppsledningarna. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2019.

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Källvägsområdet

En större omläggning av befintliga vatten- och avloppsledningar i delar av Källvägen, Västertäppsvägen och Bragevägen kommer att påbörjas hösten 2019. Arbetet beräknas vara klart under våren 2021.

Renovering av vattenledningar i Ekängen

I Ekängen kommer vattenledningar att renoveras. Arbetet beräknas vara klart i mars 2020. Det kommer att leda till en delvis begränsad framkomlighet.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.