Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerade och pågående VA-arbeten

Renovering av vatten- och avloppsledningar på Skutuddsvägen

På delar av Skutuddsvägen kommer ett vatten- och avloppsarbete att pågå med start under mars månad. Det beräknas vara klart under april 2019. Befintliga ledningar kommer att renoveras och ersättas med nya.

Vatten- och avloppsledningar förnyas på Skuldstigen/Verdandivägen

På Skuldstigen/Verdandivägen kommer ett vatten- och avloppsarbete att starta under mars månad. Det beräknas vara klart under maj 2019.

Renovering av vattenledning på Solrosstigen

På Solrosstigen pågår just nu en renovering av vattenledningen. Arbetet beräknas vara klart i maj 2019.

Hotellvägen, renovering av avloppspumpstation

Avloppspumpstationen på Hotellvägen renoveras/byggs om invändigt. Arbetet beräknas vara klart sista april 2019.

I Orminge stängs vattnet av utmed Edö- och Betsövägen den 31 januari och delar av Boo kan uppfatta lågt vattentryck

Det beror på ett planerat arbete på en större vattenledning i Orminge centrum. Vattentrycket kommer att bli normalt inom ett dygn.

Provgropar grävs vid pumpstationen nära Sävstigens vändplats

Inför planering av en ny pumpstation behöver markförhållanden undersökas vid avloppspumpstationen, Sävstigen. Det görs genom att ett par provgropar grävs på platsen.

Ny pumpstation byggs bortanför Tallvägen

I Nackareservatet bortanför Tallvägen bygger Nacka vatten och avfall en ny avloppspumpstation som ersätter den gamla och slitna pumpstationen som finns på platsen idag. Arbetet beräknas vara klart under våren 2019.

Allévägen, omläggning av vatten- och avloppsledningar

Schakt grävs utmed vägen och Allévägen kommer att vara stängd under stora delar av byggtiden eller ha begränsad framkomlighet. En provisorisk väg byggs för passage till och från Sockenvägen. Arbetet beräknas vara klart under våren 2019.

Arbetet i vattentornet vid Henriksdalsringen är klart

Ventilerna i Henriksdals vattentorn har bytts ut. Arbetet blev klart tidigare än beräknat så ingen vattenavstängning kommer att ske ikväll den 5 december.

Saltsjögränd, ny dagvattenledning byggs

En ny dagvattenledning byggs på Ringvägen. Arbetet kommer att utföras i olika perioder. Framkomligheten kommer att vara begränsad under byggtiden.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.