Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Driftinformation

Planerade och pågående VA-arbeten

Ombyggnad av Klintens pumpstation - Gamla Brovägen

Pumpstationen är i behov av renovering. Överbyggnaden, pumpar samt pumpstyrning skall bytas och arbetsmiljön för driftpersonal skall förbättras.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Hästhagen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya dagvattenledningar på delar Smedjevägen. Arbetet är planerat att starta under juni och pågå fram till oktober 2021.

Uppdatering Källvägsområdet

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Källvägsområdet

Rörinspektion i Tattby

Under v. 22-23 kommer Recover AB utreda det allmänna ledningsnätet i Tattby. Arbetet sker på uppdrag av Nacka vatten och avfall. Inga enskilda fastigheter berörs.

Visar 5 av 42 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: