Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Den 29/6 klockan 19:00-20:30 pågår underhållsarbeten på Nackas inloggningsplattform. Det kommer under denna tid göra så att inloggningen till många av våra e-tjänster inte fungerar.

Driftinformation

Planerade och pågående VA-arbeten

Dagvattenutredning i Järla, Birka och Finntorp

Under v. 26-28 kommer Pollex AB kontrollera och inventera dagvatten- och spillvattenanslutningar för att utreda tillskottsvatten. Arbetet sker på uppdrag av Nacka vatten och avfall. Berörda fastighetsägare har fått information om detta via brevutskick.

Ny avloppspumpstation, Strandpromenaden

Nacka vatten och avfall bygger en ny avloppspumpstation vid Strandpromenaden. Arbetet startade under maj 2022 och kommer pågå fram till hösten 2022.

Rörinspektion i delar av Älta Idrottsväg och Älta Strandväg

Under v.23-24 kommer Recover AB utreda det allmänna ledningsnätet i Älta Idrottsväg, Älta Strandväg och Knackholmsvägen. Arbetet sker på uppdrag av Nacka vatten och avfall. Inga enskilda fastigheter berörs.

Ny avloppspumpstation, Strandpromenaden

Nacka vatten och avfall bygger en ny avloppspumpstation vid Strandpromenaden.

Visar 5 av 23 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: