Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Planerade och pågående VA-arbeten

Uppdatering Källvägsområdet

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Källvägsområdet

Rörinspektion i Tattby

Under v.17-18 kommer Recover AB utreda det allmänna ledningsnätet i Tattby. Arbetet sker på uppdrag av Nacka vatten och avfall. Inga enskilda fastigheter berörs.

Ny avloppspumpstation, Strandpromenaden

Nacka vatten och avfall kommer att bygga en ny pumpstation för avlopp vid Strandpromenaden. Arbetet är planerat att starta under maj 2021 och pågå fram till maj 2022.

Dagvattenutredning i Saltsjö-Duvnäs

Under v.14-16 kommer Recover AB utreda det allmänna ledningsnätet i Saltsjö-Duvnäs. Arbetet sker på uppdrag av Nacka vatten och avfall. Inga enskilda fastigheter berörs.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar Sveavägen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vatten- och avloppsledningarna på Sveavägen och del av Tistelstigen. Arbetet är planerat att starta under mars 2021 och pågå fram till juni 2022. Arbetet är planerat att delas in i 3 etapper.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Hästhagen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya dagvattenledningar i delar av Östervägen, Smedjevägen och Harvägen. Arbetet är planerat att starta under februari och pågå fram till juli 2021.

Dagvattenutredning i Saltsjö-Duvnäs

Under v. 51-03 kommer Pollex AB kontrollera och inventera dagvatten- och spillvattenanslutningar för att utreda tillskottsvatten i Saltsjö-Duvnäs. Arbetet sker på uppdrag av Nacka vatten och avfall. Berörda fastighetsägare har fått information om detta via brevutskick.

Vattenavstängning Ormparken i Orminge

Natten mellan onsdag och torsdag 25 - 26 november mellan klockan 22:00 - 05:00 kommer det att ske en vattenavstängning. Detta kommer att påverka delar av Sandövägen och Granöstigen, se bifogad bild.

Omläggningar av vattenledningar, Storängens strandväg

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vattenledningen på Storängens strandväg.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Vitsippsvägen och Vårgärdsvägen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya avloppsledningarna i delar av Vitsippsvägen och Vårgärdsvägen. Arbetet är planerat att starta under oktober och pågå fram till februari 2021.

Sidan uppdaterades: