Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerade och pågående VA-arbeten

2 juni - Vattenavstängning Vikingavägen

En vattenavstängning kommer att göras på Vikingavägen 2 juni. Beräknad tid för avstängningen är mellan klockan 10.00 - 14.00.

26 maj - störande arbeten i samband med renoveringen av avloppspumpstationen på Sävstigen

Då arbetet utförs kommer det att finnas spol- och sugbilar på plats för att hålla undan inkommande avloppsvatten. Det innebär att det kommer förekomma ljud medan arbeten med ur- och inkoppling pågår.

Arbete 18 maj – 31 juli påverkar framkomligheten i Älta

Med start 18 maj kommer ett arbete med att lägga nya vattenledningar vid Almvägen i Älta att påbörjas.

Kommande VA-arbete i Björknäs

Nacka vatten och avfall planerar och förbereder för en ny dricksvattenledning från Skursundet, vid Klintens Båtklubb och vidare i Gamla Brovägen, Klintvägen, Centralvägen och Talluddsvägen. Arbetet sker i syfte att säkerställa den framtida vattenförsörjningen och höja kapaciteten i ledningsnätet.

Geotekniska undersökningar i Neglingeparken, Knut Wallenbergs park och vid Sävstigen 11-22 maj

Mellan den 11 och 22 maj kommer det i Neglingeparken, Knut Wallenbergs park och vid Sävstigen i Saltsjöbaden att utföras geotekniska undersökningar som förberedande åtgärder för kommande underhållsarbeten av både vatten- och avloppsledningar och för en eventuell ny dagvattendamm i Neglingeparken. Arbetena kan medföra en del störande ljud som vi på förhand ber om förståelse för. Arbetet pågår under vardagar mellan kl 07-17.

Markundersökningar på Skogsövägen-Vikingavägen, Skogsöviken och Baggensvägen

Nacka vatten och avfall (NVOA) kommer under vecka 20 utföra geotekniska undersökningar i form av borrningar. Undersökningarna syftar till att undersöka förutsättningarna inför en ny spillvattenledning.

Ledningsrenovering av spill- och dagvattenledningar Gamla Brovägen, Klintvägen

Nacka vatten och avfall kommer att renovera spill- och dagvattenledningar i delar av Gamla Brovägen och Klintvägen. Arbetet är planerat att starta under maj och pågå fram till juli 2020.

Ledningsförnyelse av vattenledningar, Sågtorpsskolan

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vattenledningarna vi Sågtorpsskolan. Arbetet är planerat att starta i början på april och pågå till mitten på maj 2020.

Renovering av avloppspumpstation, Sävstigen

Renoveringen av pumpstationen vid Sävstigen kommer att medföra en förbättrad arbetsmiljö för underhålls- och driftarbeten, en ökad driftsäkerhet samt förbättring av stationens funktion.

Renovering av avloppspumpstation, Storängens strandväg

Nacka vatten och avfall kommer att renovera avloppspumpstationen vid Storängens Strandväg 19. Arbetet är planerat att starta i slutet av mars och pågå fram till sommaren.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.