Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerade och pågående VA-arbeten

Vattenavstängning i Sickla 15 juli

På grund av pågående arbeten i området kommer vattnet att stängas av onsdagen den 15 juli 2020, mellan kl 22:00 - 04:00. Det berör specifikt Sickla Allé, Atlasrondellen, Sickla industriväg, området i och runt Bauhaus samt stora delar av Sickla handelsplats. De bostadshus som berörs informeras även ett par dagar innan avstängningen via lapp på dörrarna.

Ledningsrenovering av vatten- och tryckspilledning, Båtsmans backe, Seglarvägen, Vikingavägen

Nacka vatten och avfall kommer att renovera vatten- och tryckspilledning i delar av Båtsmans backe, Seglarvägen och Vikingavägen. Arbetet är planerat att starta under augusti och pågå fram till december 2020.

Vattenavstängning på Kommunalvägen, 29 juni

På måndag 29 juni mellan kl. 09.30 - 11.30 kommer vattnet att stängas av för att göra klart arbeten vid Kommunalvägen.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Bråvallavägen och Dunungavägen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vatten- och avloppsledningarna på Bråvallavägen och del av Dunungavägen. Arbetet är planerat att starta under augusti och pågå fram till maj 2021.

2 juni - Vattenavstängning Vikingavägen

En vattenavstängning kommer att göras på Vikingavägen 2 juni. Beräknad tid för avstängningen är mellan klockan 10.00 - 14.00.

26 maj - störande arbeten i samband med renoveringen av avloppspumpstationen på Sävstigen

Då arbetet utförs kommer det att finnas spol- och sugbilar på plats för att hålla undan inkommande avloppsvatten. Det innebär att det kommer förekomma ljud medan arbeten med ur- och inkoppling pågår.

Arbete 18 maj – 31 juli påverkar framkomligheten i Älta

Med start 18 maj kommer ett arbete med att lägga nya vattenledningar vid Almvägen i Älta att påbörjas.

Kommande VA-arbete i Björknäs

Nacka vatten och avfall planerar och förbereder för en ny dricksvattenledning från Skursundet, vid Klintens Båtklubb och vidare i Gamla Brovägen, Klintvägen, Centralvägen och Talluddsvägen. Arbetet sker i syfte att säkerställa den framtida vattenförsörjningen och höja kapaciteten i ledningsnätet.

Geotekniska undersökningar i Neglingeparken, Knut Wallenbergs park och vid Sävstigen 11-22 maj

Mellan den 11 och 22 maj kommer det i Neglingeparken, Knut Wallenbergs park och vid Sävstigen i Saltsjöbaden att utföras geotekniska undersökningar som förberedande åtgärder för kommande underhållsarbeten av både vatten- och avloppsledningar och för en eventuell ny dagvattendamm i Neglingeparken. Arbetena kan medföra en del störande ljud som vi på förhand ber om förståelse för. Arbetet pågår under vardagar mellan kl 07-17.

Markundersökningar på Skogsövägen-Vikingavägen, Skogsöviken och Baggensvägen

Nacka vatten och avfall (NVOA) kommer under vecka 20 utföra geotekniska undersökningar i form av borrningar. Undersökningarna syftar till att undersöka förutsättningarna inför en ny spillvattenledning.

Sidan uppdaterades: