Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerade och pågående VA-arbeten

Renovering/byte av vatten- och avloppsledningar på Långsjövägen

Utmed delar av Långsjövägen startar ett arbete med att förnya vatten- och avloppsledningarna. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2019.

Renovering/byte av vatten- och avloppsledningar på Häckvägen

Utmed delar av Häckvägen startar ett arbete med att förnya vatten- och avloppsledningarna. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2019.

Renovering/byte av vatten- och avloppsledningar på Patrons väg

Utmed södra delen av Patrons väg startar ett arbete med att förnya vatten- och avloppsledningarna. Arbetet beräknas vara klart i början av hösten.

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Källvägsområdet

En större omläggning av befintliga vatten- och avloppsledningar i delar av Källvägen, Västertäppsvägen, Bragevägen och Tunvägen kommer att påbörjas hösten 2019. Arbetet beräknas vara klart under våren 2021.

Renovering av vattenledningar i Ekängen

I Ekängen kommer vattenledningar att renoveras. Arbetet beräknas vara klart i november 2019. Det kommer att leda till en delvis begränsad framkomlighet.

Renovering av vatten- och avloppsledningar på Skutuddsvägen

På delar av Skutuddsvägen kommer ett vatten- och avloppsarbete att pågå med start under mars månad. Det beräknas vara klart under sommaren 2019. Befintliga ledningar kommer att renoveras och ersättas med nya.

Hotellvägen, renovering av avloppspumpstation

Avloppspumpstationen på Hotellvägen renoveras/byggs om invändigt. Arbetet beräknas vara klart under september 2019.

Ny pumpstation byggs bortanför Tallvägen

I Nackareservatet bortanför Tallvägen bygger Nacka vatten och avfall en ny avloppspumpstation som ersätter den gamla och slitna pumpstationen som finns på platsen idag. Arbetet beräknas vara klart till hösten 2019.

Saltsjögränd, ny dagvattenledning byggs

En ny dagvattenledning byggs på Ringvägen. Arbetet kommer att utföras i olika perioder. Framkomligheten kommer att vara begränsad under byggtiden.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.