Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerade och pågående VA-arbeten

Vad händer med Bastusjön

Med start i vecka 47 sker ytterligare åtgärder i Bastusjön efter det utsläpp som skedde tidigare i höstas, förorsakat av matfett i diskon, och i nästa steg fettpropp i avloppsledningarna. Fyra syresättningspumpar kommer att förbättra syresättningen och detta arbete kommer att pågå i sjön de närmaste 6 månaderna. Provtagning visar låg syrehalt och även bakteriell påverkan vilket innebär att kommunen för närvarande inte rekommenderar bad i sjön för människor och djur. Kommande vinteraktiviteter på sjön är inte heller att rekommendera då isen kommer att bli svagare på grund av detta underhållsarbete.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Myrsjövägen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vatten- och avloppsledningarna på delar av Myrsjövägen. Arbetet är planerat att starta mitten på november och pågå till början av april 2020.

Brunnsrenovering, Bastusjön

Nacka vatten och avfall kommer att renovera spillvattenbrunnen söder om Bastusjön. Arbetet startade under september och pågår fram till och med november.

Staket kring Jarlabergs vattentorn

Ett staket sätts upp kring Jarlabergs vattentorn. Arbetet beräknas ta ca en vecka.

Ledningsförnyelse av Vattenledningar, Krokvägen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vattenledningar på delar av Krokvägen. Arbetet är planerat att starta under slutet av september och pågå fram till slutet av november.

Renovering/byte av vatten- och avloppsledningar på Häckvägen

Utmed delar av Häckvägen startar ett arbete med att förnya vatten- och avloppsledningarna. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2019.

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Källvägsområdet

En större omläggning av befintliga vatten- och avloppsledningar i delar av Källvägen, Västertäppsvägen och Bragevägen kommer att påbörjas hösten 2019. Arbetet beräknas vara klart under våren 2021.

Renovering av vattenledningar i Ekängen

I Ekängen kommer vattenledningar att renoveras. Arbetet beräknas vara klart i mars 2020. Det kommer att leda till en delvis begränsad framkomlighet.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.