Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny avloppspumpstation, Strandpromenaden 15-16 december

Störande ljud kan förekomma natten mellan 15 och 16 december då arbete behöver göras för att kunna genomföra omkopplingar

Kartbilder Strandpromenaden

Nacka vatten och avfall bygger en ny avloppspumpstation vid Strandpromenaden. Arbetet startade under maj 2021 och kommer pågå fram till maj 2022.

Status: Pågående

Arbete som utförs: Omkoppling av VA-ledningar från befintlig avloppspumpstation

Plats: Strandpromenaden/Hägervägen samt Gårdsvägen (se bilder)

Arbetet startar: 15/12 2021 klockan 23:00

Förväntat klart: 16/12 2021 klockan 06:00

Kontakt: projekt@nvoa.se

Mer information:

Nya pumpstationen är på plats och det har blivit dags att förbereda för omkoppling av VA-ledningar. Befintlig pumpstation måste stängas av för att kunna genomföra omkopplingar. Av denna anledning kommer det vara spol- och sugbilar på plats som ska hålla undan inkommande avloppsvatten. Dessa kommer att befinna sig vid korsningen Strandpromenaden/Hägervägen samt Gårdsvägen vid Tollare Folkhöskola. Arbetet måste utföras nattid då inflödet av avloppsvatten är mindre under denna period. Det kommer förekomma höga ljud från spol- och sugbilarna medan arbetet pågår.

Sidan uppdaterades: