Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny avloppspumpstation, Strandpromenaden

Nacka vatten och avfall bygger en ny avloppspumpstation vid Strandpromenaden. Arbetet startade under maj 2022 och kommer pågå fram till hösten 2022.

Ny avloppspumpstation Strandpromenaden.png

Status: Pågående

Arbete som utförs: Omkoppling av VA-ledningar från befintlig avloppspumpstation

Plats: Strandpromenaden/Hägervägen

Arbetet startar: 22/6 2022 klockan 23:00

Förväntat klart: 23/6 2022 klockan 06:00

Kontakt: projekt@nvoa.se

Mer information:

Nya pumpstationen är på plats men tyvärr har geotekniska förutsättningar medfört problem med sättningar. Därför måste nya pumpstation lyftas och arbeten med ny grundläggning utföras. För att kunna göra detta måste det förberedas för omkoppling av VA-ledningar. Befintlig pumpstation måste stängas av för att kunna genomföra omkopplingar. Av denna anledning kommer det vara spol- och sugbilar på plats som ska hålla undan inkommande avloppsvatten. Dessa kommer att befinna sig vid korsningen Strandpromenaden/Hägervägen. Arbetet måste utföras nattid då inflödet av avloppsvatten är mindre under denna period. Det kommer förekomma höga ljud från spol- och sugbilarna medan arbetet pågår.

Sidan uppdaterades: