Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny avloppspumpstation, Strandpromenaden

Nacka vatten och avfall bygger en ny avloppspumpstation vid Strandpromenaden. Arbetet startade under maj 2021 och kommer pågå fram till våren 2023.

Ny avloppspumpstation Strandpromenaden.png

Status: Pågående

Arbete som utförs: Inkoppling av nya pumpstationen.

Plats: Strandpromenaden/Hägervägen

Arbete förväntas vara klart: Våren 2023

Kontakt: projekt@nvoa.se

Mer information:

Arbetet med nya avloppspumpstationen pågår. Pumpstationen är tillbaka på sin rätta plats efter det att vi varit tvungna att lyfta bort den för att utföra markstabiliserande åtgärder. Härnäst väntar arbete med att koppla bort gamla pumpstationen och leda om inkommande spillvatten till nya stationen. Efter detta är genomfört påbörjas rivning av gamla huset. Under våren kommer arbete med finplanering utföras, det vill säga justera marknivåer, så gräs och lägga asfalt. Vi hoppas att arbetet ska vara helt klart till maj 2023.

Tidigare information/händelser

Nya pumpstationen är på plats men tyvärr har geotekniska förutsättningar medfört problem med sättningar. Därför måste nya pumpstationen lyftas och arbeten med ny grundläggning utföras. För att kunna göra detta måste det förberedas för omkoppling av VA-ledningar. Befintlig pumpstation måste stängas av för att kunna genomföra omkopplingar. Av denna anledning kommer det vara spol- och sugbilar på plats som ska hålla undan inkommande avloppsvatten. Dessa kommer att befinna sig vid korsningen Strandpromenaden/Hägervägen. Arbetet måste utföras nattetid då inflödet av avloppsvatten är mindre under denna period. Det kommer förekomma höga ljud från spol- och sugbilarna medan arbetet pågår.

Sidan uppdaterades: