Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Spolning av vattenledningar

vattenpost

Just nu genomför vi spolning av vattenledningar i Nacka.

Vatten behöver rinna av

När vi spolar ledningsnätet öppnar vi en spolpost eller brandpost och låter vattnet rinna ut där. Vattnet behöver då rinna av någonstans, oftast ner i ett dike, men det kan även rinna vatten längs exempelvis en gångbana. Allt detta är i sin ordning men hör gärna av dig om du har frågor.

Varför spolar vi?

Nacka vatten och avfall genomför kontinuerligt förebyggande åtgärder för att säkra dricksvattenkvaliteten i kommunen. Det görs genom spolning av ledningsnätet för att öka omsättningen av vatten i ledningarna.

Sidan uppdaterades: