Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Driftinformation

Planerade och pågående VA-arbeten

Förnyelse av VA-ledningar, Hugins väg

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vatten- och avloppsledningar på Hugins väg. Arbetet är planerat att starta under september 2023 och pågå fram till slutet på december 2023.

Planerat nödutsläpp av avloppsvatten

På grund av ett underhållsarbete av Porsmossens pumpstation i Saltsjö-Boo behöver vi göra ett nödutsläpp av avloppsvatten.

VA-arbete mellan Fisksätra IP och Lännersta

Nacka vatten och avfall AB förbereder för nya dricksvattenledningar från Fisksätra IP genom Lännerstasundet och fram till Lännersta.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Hasseluddsvägen/Hamndalsvägen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vatten- och avloppsledningar på Hasseluddsvägen och Hamndalsvägen. Arbetet är planerat att starta under december 2022 och pågå fram till januari 2024.

Visar 10 av 27 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: