Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Planerade och pågående VA-arbeten

Uppdatering Källvägsområdet

Omläggning av vatten- och avloppsledningar i Källvägsområdet

Rörinspektion i Tattby

Under v.17-18 kommer Recover AB utreda det allmänna ledningsnätet i Tattby. Arbetet sker på uppdrag av Nacka vatten och avfall. Inga enskilda fastigheter berörs.

Ny avloppspumpstation, Strandpromenaden

Nacka vatten och avfall kommer att bygga en ny pumpstation för avlopp vid Strandpromenaden. Arbetet är planerat att starta under maj 2021 och pågå fram till maj 2022.

Dagvattenutredning i Saltsjö-Duvnäs

Under v.14-16 kommer Recover AB utreda det allmänna ledningsnätet i Saltsjö-Duvnäs. Arbetet sker på uppdrag av Nacka vatten och avfall. Inga enskilda fastigheter berörs.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar Sveavägen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vatten- och avloppsledningarna på Sveavägen och del av Tistelstigen. Arbetet är planerat att starta under mars 2021 och pågå fram till juni 2022. Arbetet är planerat att delas in i 3 etapper.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Hästhagen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya dagvattenledningar i delar av Östervägen, Smedjevägen och Harvägen. Arbetet är planerat att starta under februari och pågå fram till juli 2021.

Dagvattenutredning i Saltsjö-Duvnäs

Under v. 51-03 kommer Pollex AB kontrollera och inventera dagvatten- och spillvattenanslutningar för att utreda tillskottsvatten i Saltsjö-Duvnäs. Arbetet sker på uppdrag av Nacka vatten och avfall. Berörda fastighetsägare har fått information om detta via brevutskick.

Vattenavstängning Ormparken i Orminge

Natten mellan onsdag och torsdag 25 - 26 november mellan klockan 22:00 - 05:00 kommer det att ske en vattenavstängning. Detta kommer att påverka delar av Sandövägen och Granöstigen, se bifogad bild.

Omläggningar av vattenledningar, Storängens strandväg

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vattenledningen på Storängens strandväg.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Vitsippsvägen och Vårgärdsvägen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya avloppsledningarna i delar av Vitsippsvägen och Vårgärdsvägen. Arbetet är planerat att starta under oktober och pågå fram till februari 2021.

Ventilbyte i Ektorp vattentorn v. 37–45

Nacka vatten och avfall kommer utföra ett ventilbyte i Ektorps vattentorn som kräver att tornet tas ur drift. Vattentornet kommer vara avstängt ca 6–7 veckor och vattentrycket kan stundvis komma att påverkas lokalt.

Ledningsrenovering av vattenledningar, Orminge

Nacka vatten och avfall kommer att renovera vattenledningarna i Orminge. Arbetet är planerat att starta under september och pågå fram till december 2020. Medan arbetet pågår finns risk för sämre vattentryck i din fastighet. Medan arbete pågår finns risk för sämre vattentryck i Skarpnäs, Hasseludden, Rensättra och delar av Kummelnäs

Installation av två nya vattenmätarbrunnar, Visborgs Minne 12 augusti

Nacka vatten och avfall kommer att installera två nya vattenmätarbrunnar samt riva en vattenmätarkammare vid Visborgs Minne. Arbetet är planerat att starta under augusti och pågå fram till september 2020.

Vattenavstängning i Sickla 15 juli

På grund av pågående arbeten i området kommer vattnet att stängas av onsdagen den 15 juli 2020, mellan kl 22:00 - 04:00. Det berör specifikt Sickla Allé, Atlasrondellen, Sickla industriväg, området i och runt Bauhaus samt stora delar av Sickla handelsplats. De bostadshus som berörs informeras även ett par dagar innan avstängningen via lapp på dörrarna.

Ledningsrenovering av vatten- och tryckspilledning, Båtsmans backe, Seglarvägen, Vikingavägen

Nacka vatten och avfall kommer att renovera vatten- och tryckspilledning i delar av Båtsmans backe, Seglarvägen och Vikingavägen. Arbetet är planerat att starta under augusti och pågå fram till december 2020.

Vattenavstängning på Kommunalvägen, 29 juni

På måndag 29 juni mellan kl. 09.30 - 11.30 kommer vattnet att stängas av för att göra klart arbeten vid Kommunalvägen.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Bråvallavägen och Dunungavägen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vatten- och avloppsledningarna på Bråvallavägen och del av Dunungavägen. Arbetet är planerat att starta under augusti och pågå fram till maj 2021.

2 juni - Vattenavstängning Vikingavägen

En vattenavstängning kommer att göras på Vikingavägen 2 juni. Beräknad tid för avstängningen är mellan klockan 10.00 - 14.00.

26 maj - störande arbeten i samband med renoveringen av avloppspumpstationen på Sävstigen

Då arbetet utförs kommer det att finnas spol- och sugbilar på plats för att hålla undan inkommande avloppsvatten. Det innebär att det kommer förekomma ljud medan arbeten med ur- och inkoppling pågår.

Arbete 18 maj – 31 juli påverkar framkomligheten i Älta

Med start 18 maj kommer ett arbete med att lägga nya vattenledningar vid Almvägen i Älta att påbörjas.

Sidan uppdaterades: