Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Driftinformation

Planerade och pågående VA-arbeten

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Hästhagen

Nacka vatten och avfall kommer att lägga nya dagvattenledningar i delar Villavägen och Smedjevägen. Arbetet är planerat att starta under oktober och pågå fram till och med december 2021.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Hästhagen

Nacka vatten och avfall kommer att lägga nya dagvattenledningar i delar av Utsiktsvägen och Källbacksvägen. Arbetet är planerat att starta under augusti och pågå fram till december 2021.

Kommande VA-arbete mellan Fisksätra IP och Lännersta

Nacka vatten och avfall AB förbereder för nya dricksvattenledningar från Fisksätra IP genom Lännerstasundet och fram till Lännersta.

Renovering av avloppspumpstation Nacka kvarn, Hästhagen

Den befintliga avloppspumpstationen SPU140 är i behov av renovering. Överbyggnad, pumpar och pumpstyrning kommer att bytas ut. Renoveringen av pumpstationen kommer att medföra en förbättrad arbetsmiljö för underhålls- och driftarbeten samt en ökad driftsäkerhet av stationens funktion.

Ombyggnad av Klintens pumpstation - Gamla Brovägen

Pumpstationen är i behov av renovering. Överbyggnaden, pumpar samt pumpstyrning skall bytas och arbetsmiljön för driftpersonal skall förbättras.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Hästhagen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya dagvattenledningar på delar Smedjevägen. Arbetet är planerat att starta under juni och pågå fram till oktober 2021.

Rörinspektion i Tattby

Under v. 22-23 kommer Recover AB utreda det allmänna ledningsnätet i Tattby. Arbetet sker på uppdrag av Nacka vatten och avfall. Inga enskilda fastigheter berörs.

Visar 10 av 15 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: