Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Driftinformation

Planerade och pågående VA-arbeten

Grönt fjärrvärmevatten i Vikdalen

Grönt fjärrvärmevatten kan synas i Vikdalen mellan Nacka strand och Kvarnholmen under fredagen.

VA-arbeten Vikingavägen

Spolning av vattenledningar

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Bredablicksvägen/Borgstigen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vatten- och avloppsledningar på Bredablicksvägen och Borgstigen. Arbetet är planerat att starta under september och pågå fram till mars 2023.

Relaining av avloppsledning och serviser, Sveavägen

Nacka vatten och avfall kommer att relaina avloppsledningen i en del av Sveavägen. Arbetet är planerat att ske under 2 omgångar V33 (huvudledningen) och V39 (serviser)

Dagvattenutredning i Järla, Birka och Finntorp

Under v. 26-27 samt vecka 32-34 kommer Pollex AB kontrollera och inventera dagvatten- och spillvattenanslutningar för att utreda tillskottsvatten. Arbetet sker på uppdrag av Nacka vatten och avfall. Berörda fastighetsägare har fått information om detta via brevutskick.

Ny avloppspumpstation, Strandpromenaden

Nacka vatten och avfall bygger en ny avloppspumpstation vid Strandpromenaden. Arbetet startade under maj 2022 och kommer pågå fram till hösten 2022.

Ny avloppspumpstation, Strandpromenaden

Nacka vatten och avfall bygger en ny avloppspumpstation vid Strandpromenaden.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Skogsdalsvägen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vatten- och avloppsledningar på Skogdalsvägen. Arbetet är planerat att starta under maj och pågå fram till oktober 2022.

Ledningsrenovering av vattenledningar, Lillängen

Nacka vatten och avfall kommer att renovera vattenledningarna i Lillängen. Arbetet är planerat att starta under januari och pågå fram till maj 2022.

Visar 15 av 31 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: