Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Driftinformation

Planerade och pågående VA-arbeten

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Hasseluddsvägen/Hamndalsvägen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vatten- och avloppsledningar på Hasseluddsvägen och Hamndalsvägen. Arbetet är planerat att starta under december 2022 och pågå fram till januari 2024.

Grönt fjärrvärmevatten i Vikdalen

Grönt fjärrvärmevatten kan synas i Vikdalen mellan Nacka strand och Kvarnholmen under fredagen.

VA-arbeten Vikingavägen

Spolning av vattenledningar

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Bredablicksvägen/Borgstigen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vatten- och avloppsledningar på Bredablicksvägen och Borgstigen. Arbetet är planerat att starta under september och pågå fram till mars 2023.

Relaining av avloppsledning och serviser, Sveavägen

Nacka vatten och avfall kommer att relaina avloppsledningen i en del av Sveavägen. Arbetet är planerat att ske under 2 omgångar V33 (huvudledningen) och V39 (serviser)

Dagvattenutredning i Järla, Birka och Finntorp

Under v. 26-27 samt vecka 32-34 kommer Pollex AB kontrollera och inventera dagvatten- och spillvattenanslutningar för att utreda tillskottsvatten. Arbetet sker på uppdrag av Nacka vatten och avfall. Berörda fastighetsägare har fått information om detta via brevutskick.

Ny avloppspumpstation, Strandpromenaden

Nacka vatten och avfall bygger en ny avloppspumpstation vid Strandpromenaden. Arbetet startade under maj 2022 och kommer pågå fram till hösten 2022.

Ny avloppspumpstation, Strandpromenaden

Nacka vatten och avfall bygger en ny avloppspumpstation vid Strandpromenaden.

Ledningsförnyelse av VA-ledningar, Skogsdalsvägen

Nacka vatten och avfall kommer att förnya vatten- och avloppsledningar på Skogdalsvägen. Arbetet är planerat att starta under maj och pågå fram till oktober 2022.

Ledningsrenovering av vattenledningar, Lillängen

Nacka vatten och avfall kommer att renovera vattenledningarna i Lillängen. Arbetet är planerat att starta under januari och pågå fram till maj 2022.

Ledningsarbete på VA-nätet Kungsvägen, Skuru

Nacka vatten och avfall kommer att lägga ca 30 meter ny vattenledning i Kungsvägen. Arbetet är planerat att starta 10 januari och förväntas vara utfört under mars månad.

Ny avloppspumpstation, Strandpromenaden 15-16 december

Störande ljud kan förekomma natten mellan 15 och 16 december då arbete behöver göras för att kunna genomföra omkopplingar

Ny avloppspumpstation, Strandpromenaden 8-9 december

Störande ljud kan förekomma natten mellan 8 och 9 december då el ska kopplas in till den nya stationen.

Renovering av avloppspumpstation Nacka kvarn, Hästhagen

Den befintliga avloppspumpstationen SPU140 är i behov av renovering. Överbyggnad, pumpar och pumpstyrning kommer att bytas ut. Renoveringen av pumpstationen kommer att medföra en förbättrad arbetsmiljö för underhålls- och driftarbeten samt en ökad driftsäkerhet av stationens funktion.

Ledningsutbyggnad av VA-ledningar, Kastanjevägen

Nacka vatten och avfall kommer att förlänga vatten- och avloppsledningar på Kastanjevägen. Arbetet är planerat att starta under oktober 2021 och pågå fram till 31 januari 2022.

Visar 20 av 25 nyheter Visa 5 nyheter till

Sidan uppdaterades: