Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kundservice

Avgifter för VA och avfall

Avgifterna för VA- och avfallstjänsterna tas ut enligt självkostnadsprincipen. Det betyder att avgifterna ska spegla de kostnader som Nacka vatten och avfall har för att kunna ordna och bedriva VA- och avfallsveksamheten i kommunen.

Senaste nyheterna om våra taxor

Beslut om nya taxor för VA och avfall 2024

Inför 2024 lämnas anläggningsavgiften i VA-taxan oförändrad medan brukningsavgiften höjs till följd av bland annat ökade räntekostnader och höjda kostnader för avloppsrening och inköp av vatten. Inom avfall görs endast mindre justeringar i avgifterna medan det sker stora förändringar då insamlingen av förpackningar övergår till att bli kommunens ansvar.

Sidan uppdaterades: