Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Avgifter för avfall

Avgifterna för hantering av kommunalt avfall består av en grundavgift per hushåll eller verksamhet och en tömningsavgift beroende på fraktion och behållarstorlek. Dessutom finns särskilda avgifter för tilläggstjänster, till exempel extrahämtning, tillägg vid dragväg/gångväg, samt avgifter för hämtning av grovavfall, trädgårdsavfall och elavfall.

Grundavgift och tömningsavgift

Grundavgiften är en avgift som ska bidra till kostnaderna för drift och underhåll av kretsloppscentraler, behandling av avfall som lämnas på kretsloppscentralerna, insamling och behandling av farligt avfall och batterier samt kostnader för avfallsplanering, utveckling, information, administration och kundservice.

Tömningsavgiften är en avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av kommunalt avfall. Exempelvis tömning av rest- och matavfallskärl samt behandlingen av avfallet.

Du kan påverka avgiften

Du kan påverka din avgift genom att källsortera och därmed minska mängden avfall som läggs i restavfallskärlet. Sorterar du ut ditt matavfall behöver du inte betala den miljöstyrningsavgift som annars tas ut på ett osorterat abonnemang. Genom att källsortera och minska matsvinnet minskar du mängden avfall och därmed behovet av tömning.

Kostnaden för enbostadshus med kärl med tömningsregistrering påverkas av vilken kärlstorlek som valts och hur ofta kärlet ställs ut för tömning. Flerbostadshus kan på liknande sätt välja ett abonnemang för sophämtning utifrån vilket tömningsbehov som finns.

DIN FAKTURA

Avfallshanteringen samfaktureras med VA- och slamavgifterna. Fakturan går ut kvartalsvis från Nacka vatten och avfall.

Nyheter för taxor

Beslut om justerade VA- och avfallsavgifter 2021

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november om att justera både VA- och avfallstaxan inför 2021. Avgifterna som berörs är bland annat bruknings- och anläggningsavgiften för VA. För avfall justeras bland annat tömningsavgiften för matavfall och grundavgiften. Här kan du läsa mer om justeringen och hur du som Nackabo påverkas.

Nu byter vi chip på sopkärl för en bättre avläsning

Som villakund i Nacka ställer du ut ditt rest- och matavfallskärl vid behov, på aviserad tömningsdag. På det sättet betalar du också bara för de tömningar som faktiskt utförts. För att avläsningen ska fungera så bra som möjligt byter vi nu ut chip på en större mängd villakärl.

Sidan uppdaterades: