Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Renovering av vattenledningar och avloppspumpstationer i Hästhagen påbörjas nu

Nacka vatten och avfall kommer under hela 2018 förnya vattenledningsnätet och renovera de två pumpstationerna som ligger i Hästhagen (vid Tallvägen och vid Nacka kvarn).

Varför görs renoveringen?

Renoveringen utförs med anledning av att vattenledningarna är gamla och i dåligt skick. Renoveringen kommer leda till en säkrare vattenförsörjning och minskat antal läckor.

Pumpstationerna är även de gamla och i behov av renovering.

Arbetsmetod - Relining

Större delen av arbetet kommer gå till genom så kallad ”relining” av ledningarna. Det innebär att en ny ledning dras in i den befintliga vattenledningen. Fördelen med metoden är att den minimerar schakterna genom att det enbart behöver grävas vid servisanslutningarna och böjarna på ledningarna. Arbetet kommer utföras av Scandinavia
VA-Teknik.


Passvägen och Harvägen kommer dock att läggas om med öppen schakt. Där utför Nacka vatten och avfalls egen VA-driftenhet arbetet med att gräva upp de gamla ledningarna och lägga nya. Detta arbete kommer att påbörjas under januari.

Begränsad framkomlighet

Renoveringsarbetet kommer leda till en delvis begränsad framkomlighet i Hästhagen. Vi hoppas på Er förståelse och kommer givetvis att göra allt för att minimera störningarna.

Tidplan

Arbetet påbörjas under januari och beräknas pågå hela året.

När denna ledningsrenovering är klar är hela områdets VA-system förnyat - då spillvattenledningarna renoverades för cirka 15 år sedan och är i god kondition.

Vid frågor vänligen mejla till projekt@nvoa.se

Kartbild Hästhagen

Sidan uppdaterades: