Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Observationer vid en branddamm i Hedvigslund

Nacka vatten och avfall fick information om att det låg döda fiskar i en branddamm i Hedvigslund.

Nacka vatten och avfall arbetar tillsammans med kommunens miljöenhet för att försöka ta reda på vad som har hänt.

Den 25 september var man på plats och tog vattenprover som skickats för analys. Den 26 september samlades fiskprover in.

Arbeten med att rensa en dagvattendamm en bit därifrån har gjorts av företaget Järven Ecotech. De har arbetat enligt uppsatta säkerhetsrutiner när de rensat dammen från bottensediment. För att undvika att uppgrumlade partiklar sprids nedströms har en rensduk använts.

Svaren på vattenproverna visar inte några förhöjda halter av något ämne som är skadligt för djurliv. Det är därför svårt att fastställa vad som har orsakat fisk och insektsdöden i branddammen.

Har du frågor?

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00

Sidan uppdaterades: