Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Nya köksavfallskvarnar får inte installeras

Den 19 februari 2019 beslutade Natur- och trafiknämnden att det är förbjudet att installera nya köksavfallskvarnar i Nacka kommun. De få köksavfallskvarnar som redan är anslutna får finnas kvar.

Varför har det blivit förbjudet?

Det främsta skälet till att det inte är tillåtet att installera nya köksavfallskvarnar anslutna till spillvattennätet (avloppet) är att matavfall istället bör samlas in separat för biologisk återvinning. Både EU och regeringen har antagit mål och lagstiftning om separat insamling av matavfall för biologisk återvinning som sedan kan omvandlas till biogas och biogödsel.

Ett annat skäl till att inte tillåta installation av nya köksavfallskvarnar är att matavfallet kan ge upphov till stopp och skador på ledningarna. Befintliga köksavfallskvarnar som redan är anslutna får finnas kvar men inga nya får installeras.

Läs beslutet från Natur- och trafiknämnden:
§ 23 förbud köksavfallskvarnar.pdf

Matavfallsinsamling – är miljövänligt och kostnadseffektivt

Matavfallsinsamlingen i Nacka kommun är öppen för alla hushåll, företag och verksamheter. Om du sorterar ut ditt matavfall får du dessutom en lägre tömningsavgift för restavfallet och tömningen av matavfallet kostar enbart 5 kr per kärl. Det insamlade matavfallet omvandlas till biogas och biogödsel.

Läs mer här om matavfallsinsamlingen och hur du anmäler dig.

Har du frågor?

Om du redan har en installerad köksavfallskvarn och har frågor kring användningen och hur den påverkar miljön, kan du kontakta Miljö- och dagvattengruppen på miljo@nvoa.se

Sidan uppdaterades: