Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Tack för att du tar hand om vårt vatten – välj biltvätten

Tvättar du bilen på gatan eller tomten kommer det förorenade smutsvattnet att skada våra vattendrag, sjöar och hav.

Du kan själv bidra till en bättre vattenmiljö

Det förorenade smutsvattnet efter en biltvätt rinner ner i dagvattenbrunnarna och vidare ut i vattendrag, sjöar och hav och det bör varken fiskar eller människor simma runt i.

Genom att tvätta bilen i en biltvätt eller en självtvättanläggning avskiljs giftiga tungmetaller, tensider, olja, avfettningsmedel, kemikalier från bilschampo och bilvax från det smutsiga vattnet redan vid anläggningen.

Vattnet leds sedan vidare till avloppsreningsverket där det renas ytterligare innan det släpps ut i Östersjön. Tänk på att även om miljömärkta bilvårdsprodukter är bra så är de ännu inte så miljöanpassade att de kan sköljas ut direkt i naturen utan de behöver också renas innan.

Vanliga myter om att tvätta bilen

Myt 1

”Att tvätta hemma är inte värre än att det regnar på bilen”.

Det stämmer inte. Regnvattnet löser inte upp olje- och asfaltsrester samt andra svårlösta föroreningar som fastnat på bilen. Dessutom innehåller regn inte de miljöfarliga ämnen som kan finnas i bilvårdsprodukter.

Myt 2

”Bilvårdsprodukter som är bättre för miljön är sämre på att göra rent”.

Det stämmer inte. Miljömärkta bilvårdsprodukter gör lika rent som andra och de får dessutom ofta toppresultat i tester. Miljömärkta bilvårdsprodukter är bra men inte så miljöanpassade att de kan sköljas ut direkt i naturen.

myt 3

”Det är lugnt att tvätta bilen på gatan om jag använder miljömärkta bilvårdsprodukter”.

Det stämmer inte. Smutsen som lossnar från bilen när den blir tvättad innehåller också föroreningar som inte får hamna i naturen.

Sidan uppdaterades: