Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Nya skyltar på kretsloppscentralerna

Nu byter vi skyltar på våra kretsloppscentraler för att öka tillgängligheten för alla och göra det lättare att sortera rätt.

Under denna vecka byter vi skyltarna på Nackas kretsloppscentraler för att göra det lättare att sortera rätt. Skyltarna ingår i ett gemensamt nordiskt system som även omfattar avfallskärl, återvinningsstationer och förpackningar. De specifika färgerna och symbolerna gör sorteringen tillgänglig för alla Nackabor, oavsett språkkunskap.

Vad innebär det för dig som Nackabo?

Varje avfallsfraktion har fått en symbol och en specifik färg. Några fraktioner har bytt namn och vissa containrar har bytt plats på rampen. Uppmaningen om att man inte får slänga säckar med blandat avfall blir tydligare i form av skyltar på rampen.

– I Nacka arbetar vi ständigt för att ta oss uppåt i avfallstrappan – att flytta avfall från förbränning till materialåtervinning eller ännu hellre, till återbruk. De nya skyltarna tillsammans med tydligare sorteringsanvisningar ska bidra till detta, säger Mikael Andersson, ansvarig för kretsloppscentralerna på Nacka vatten och avfall. Han fortsätter; vi har även infört tre nya fraktioner på Boo; hårdplast, cyklar och gräs & löv, vilket ökar möjligheterna till återvinning och återbruk.

Förbered ditt besök och packa bilen i rätt ordning. Du hittar en orienteringskarta för varje kretsloppscentral här.

Här kan du se en lista på de symboler som vi kommer använda i Nacka. (PDF-dokument, 493 kB)

Om det gemensamma skyltsystemet

Det nya skyltsystemet har utvecklats för att vara tillgängligt och lätt att förstå för alla. Danmark var först ut 2017 där nu 90 % av kommunerna är anslutna. Avfall Sverige har utvecklat det svenska systemet i samarbete med bland annat kommuner, avfallsbolag och producenter. Experter har rådfrågats för att fånga upp olika perspektiv och behov rörande synbarhet, färg, form, symbolik och språk. Intervjuer och tester har också genomförts, allt i syfte att utveckla ett användbart och enkelt system.

”Det nya sopspråket” är tredelat: tydliga symboler kombineras med enhetliga namn på olika avfallsslag och vägledande färger. Rött signalerar exempelvis farligt avfall, orange är elavfall, mörkgrönt vägleder trädgårdsavfallet rätt och lila betyder plastavfall.

Samma symboler kommer kunna återfinnas på förpackningar, i soprummet och på kretsloppscentralen - i Nacka, i grannkommunen och i grannlandet - vilket skapar igenkänning och gör det lättare att sortera avfallet rätt. Detta i sin tur ger mer material till återvinning!

Läs mer om skyltsystemet på Sverigesorterar.se

Sidan uppdaterades: