Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Fler Nackabor vill minska sitt avfall

Under 2020 ökade Nackabornas positiva inställning till att undvika att slänga mat och köpa nya plastpåsar, samt att istället för att köpa nya kläder använda sina kläder längre eller köpa begagnade.

År 2020 genomförde Nacka vatten och avfall en enkätundersökning gällande Nackabornas attityder kring hållbar konsumtion och återbruk. Enkäten* var anonym och skickades ut i augusti till 300 slumpvis utvalda kunder i Nacka kommun.

Tre positiva attitydförändringar sticker ut i undersökning

  • 86 % av hushållen försöker undvika att slänga mat och fryser istället in maten, anpassar inköp och slänger inte oförstörd mat när utgångsdatumet passerat. Det är en ökning med 6 % jämfört med 2019.
  • 79 % av hushållen undviker att köpa nya plastpåsar i livsmedelsaffärer. Det är en ökning med 20 % jämfört med 2019.
  • 78 % av hushållen överväger alltid om det är nödvändigt att köpa nya kläder och funderar om de istället kan använda sina kläder längre eller köpa begagnade kläder. Det är en ökning med 5 % jämfört med 2019.

Den stora ökningen av hushåll som undviker att köpa plastpåsar i livsmedelsaffärer beror troligen på skatten på plastbärkassar som infördes 1 maj 2020. Ökningen av den positiva attityden till att inte slänga mat och undvika att köpa nya kläder har inte en lika tydlig förklaring.

Det kan bero på att Nackaborna blir allt mer medvetna om den stora miljöpåverkan från vår konsumtion och gör mer hållbara val, säger Catarina Östlund, avfallshandläggare på Nacka vatten och avfall. Som även hoppas på att denna positiva utveckling kommer att fortsätta.

Visste du att…

  • Ungefär var fjärde matkasse som bärs hem kastas som matsvinn.
  • Det tar naturen 10-20 år att bryta ned en plastpåse till mikroplast, som i sin tur tar hundratals år innan de bryts ner, om de ens gör det.
  • Det går åt 10 000 liter vatten och 1,5 kilo kemikalier för att tillverka ett par nya jeans.

*Enkäten besvarades av 152 hushåll år 2019 (exklusive lägenheter) och år 2020 av 156 hushåll (exklusive lägenheter).

Sidan uppdaterades: