Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Hushållsfett kräver mycket underhåll på reningsverket

Fett i avloppet skapar ofta stopp i ledningarna, men även i reningsverket skapar det problem. Tommy Söderstam, driftchef på Käppalaförbundests reningsverk berättar om hur de kontinuerligt behöver arbeta med att bekämpa fett och skräp som spolas ner i avloppet.

Tunnlar på reningsverket kräver ständigt underhåll

Käpphalaförbundets reningsverk består av ett tunnelsystem, idealt vore om fett och skräp aldrig spolas ner tillsammans med avloppsvattnet. Tunnlarna behöver sköljas igenom kontinuerligt och vart tredje år besiktigas alla tunnlar för att säkerställa att allt är bra i rören. För att undvika större problem gäller det att ha koll på anläggningen så att inget fettberg bildas utan att man vet om det, berättar Tommy Söderstam, Driftchef på Käppalaförbundets reningsverk.

Endast_användning_artikel_tunnel.jpg

Bild på tunnel till reningsverket. Fotograf: Jonas Grundestam, Käppalaförbundet

Fettberg på 43 ton i Käpphalaförbundets inloppskanal

På reningsverket upptäcktes 2019 ett fettberg på över 43 ton vid inloppskanalen. Tunneln är 3m bred och 4 m djup, och har ett relativt långsamt flöde vilket orsakar att fett och skräp flyter upp till toppen och klumpar ihop sig. Det tog tre dagar och kostade 250 000 kronor för att få bort klumpen. Förra våren var dykare tvungna att gå in i tunneln och bearbeta resterande proppar för att de skulle kunna gräva ut det sista. Sedan dess har det inte varit problem i inloppskanalen och Käpphalaförbundet jobbar ständigt med att utveckla tillvägagångssättet och underhålla tunnlarna så att flödet skall rulla på och inte bilda klumpar.

Endast_användning_artikel.jpg

Bild på grävarbete för att få bort fett och skräp på reningsverket. Fotograf: Rickard Woll, Käppalaförbundet

Varje vecka skickas åtta ton skräp och fett bort från Käpphalaförbundets reningsverk.

Huruvida vi har blivit bättre eller ej på att inte slänga fel saker i avloppen är svårt att svara på, berättar Tommy. Rutinerna för att sortera bort renset från avloppsledningarna har ändrats samtidigt som fler personer är kopplade till reningsverket idag. En sak är i alla fall säker; det hamnar fortfarande väldigt mycket felaktiga föremål i avloppsledningarna.

Varje vecka skickas åtta ton skräp och fett bort från Käpphalaförbundets reningsverk. Tommy tror att det råder stor okunskap i hur stora problem fett orsakar för att man som privatperson inte ser arbetet bakom det hela. ”Ser man det inte så finns det inte”. Om skräp och fett aldrig spolades ner i avloppet hade det besparats oss mycket arbete, avslutar Tommy.

Fotograf Rikkard Häggbom_Endast_nyhet_käppala.jpg

Bild på två fettklumpar som stelnat och blivit hårt som betong. Fotograf: Rikkard Häggbom, Käppalaförbundet

På Käppalaförbundet finns mer information om hur de arbetar med att få bort fettproppar

Sidan uppdaterades: