Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Nacka blir renare och mer hållbart med ny avfallsplan

Ett renare Nacka med minskat avfall och matsvinn, enklare insamling, hållbar återvinning och avfallshantering samt minskad nedskräpning. Det är de övergripande målen i kommunens nya avfallsplan som antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2021.

Genom att se över hela avfallskedjan, från det att avfall uppstår, till dess att det tagits om hand på ett säkert och hållbart sätt, har Nacka kommun nu höjt sina mål för avfallshanteringen. Resultatet presenteras i den nya avfallsplanen för åren 2021 – 2026, som antogs av kommunfullmäktige den 14 juni och börjar gälla den 1 juli.

Steg mot cirkulär ekonomi

– Nu kan vi slå ytterligare ett slag för ett miljömässigt hållbart Nacka. Med den nya avfallsplanen visar Nacka kommun upp ökade ambitioner som är prioriterade utifrån klimatnytta och kostnader, och är ett steg mot en mer cirkulär ekonomi. Mängden avfall ska minskas och det ska vara enkelt att göra rätt när man bor i Nacka. Genom våra tydliga mål kan vi flytta fram positionerna för en långsiktigt hållbar avfallshantering, säger Hans Peters, ordförande i natur- och trafiknämnden (C).

– Nacka vatten och avfall har haft ett mycket gott samarbete med kommunen i den strategiska planeringen av den nya avfallsplanen, säger Håkan Ekengren, ordförande i Nacka vatten och avfall, NVOA (C). Det bådar gott för framtiden. Vi får ett större fokus på avfallsfrågan och kan inte bara ta itu med de utmaningar som finns utan även ge en bättre service till Nackaborna. Nu kommer vi att fokusera på att arbeta både strategiskt och konkret med den åtgärdsplan som ingår i den nya avfallsplanen.

Gemensamma insatser ger resultat

Syftet med avfallsplanen är att Nackabor, företagare, verksamheter och kommunens egna verksamheter ska arbeta för att minska och förebygga avfall och nedskräpning, samt att minska avfallets miljöpåverkan.

–Vi fokuserar i första hand på att förebygga uppkomsten av avfall, eftersom det ger den största miljönyttan. Genom att till exempel halvera matsvinnet i kommunala skolor skulle klimatutsläppen kunna minska med ca 330 ton koldioxid per år, samtidigt som kommunen skulle minska matinköpen med drygt 4 miljoner kr per år, säger Catarina Östlund, avfallshandläggare på Nacka vatten och avfall.

Fyra mål med delmål visar vägen

Avfallsplanen innehåller fyra mål som anger kommunens övergripande målsättningar för att minska och förebygga avfall och dess påverkan på miljön. Målen är:

  • Avfall och matsvinn förebyggs
  • God service, tillgänglig hantering och engagerade Nackabor
  • Hållbar och säker avfallshantering
  • Minskad nedskräpning

Varje mål är uppdelat i delmål, till exempel ska mat- och restavfall från hushållen under perioden 2021-2026 minska med 25 procent, jämfört med basåret 2015, och grovavfallet från hushållen ska minska med 20 procent jämfört med 2019. För att uppnå delmålen finns åtgärder presenterade i en handlingsplan.

Konkreta åtgärder för ett mer hållbart Nacka

Bland åtgärderna i handlingsplanen finns bland annat ökad information till Nackaborna, samarbete med företag och verksamheter, och åtgärder i kommunens egna verksamheter. Det ska bli lättare att återanvända, låna, hyra och reparera genom samarbete med bostadsföretag och andra aktörer. Kretsloppscentralerna ska arbeta för ökat återbruk. Även byggmaterial ska kunna återanvändas i större utsträckning. Skolelever, föreningar, företag, kommunen och allmänheten kommer att engageras i städaktiviteter och städevenemang och ett program för att minska nedskräpning av fimpar kommer att tas fram.

Här finns hela handlingsplanen som pdf (PDF-dokument, 12,5 MB)

Sidan uppdaterades: