Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Töm säcken på kretsloppscentralen

Nacka vatten och avfall vill påminna om att det inte är tillåtet att slänga sopsäckar med avfall på kretsloppscentralen. Förbered ditt besök och börja sortera redan hemma.

Vi vill påminna Nackabor om att tömma sopsäcken (och annat emballage) samt sortera innehållet i rätt containrar på våra kretsloppscentraler. Syftet är att minska felsorteringen så att mer avfall går till återvinning istället för förbränning. Dessutom innebär det en risk för vår personal när de inte kan se exempelvis vassa föremål i sopsäckarna.

Mer avfall till återvinning

Just nu är det högtryck på våra kretsloppscentraler i Boo, Älta och Östervik och vi ser att det hamnar mycket sopsäckar och kartonger i våra containrar:

- När vi undersöker innehållet i sopsäckar är det vanligt att vi hittar blandat material vilket försämrar återvinningen och ibland till och med förstör den, säger Mikael Anderson, ansvarig för kretsloppscentraler, Nacka vatten och avfall.

- Det är mycket som kan gömma sig i säckarna; sprutor, vassa föremål, elektronik och annat som ska sorteras i andra fraktioner än den som säcken slängts i. Det förekommer även att kemikalier slängs i säckar, vilket både är farligt för miljön och för personalen som jobbar på kretsloppscentralerna, säger Mikael vidare.

Vi vill nu därför påminna Nackabor om att det inte är tillåtet att slänga sopsäckar och kartonger med avfall på kretsloppscentralen. Om vi alla hjälps åt blir avfallet bättre sorterat och kan i högre grad återanvändas och återvinnas!

Tänk på

 • Töm sopsäcken och dina kartonger samt lägg avfallet i avsedd container/behållare. Tomma säckar läggs i avsett sopkärl och går till energiåtervinning. Wellpapp sorteras i separat container och går till materialåtervinning.
 • Förbered ditt besök och börja sortera redan hemma i garaget, köket eller i förrådet. Då blir besöket på kretsloppscentralen mycket enklare. Kika gärna på våra orienteringskartor med packskisser på webben.
 • Allt avfall går att sortera. Är du osäker på vad som ska läggas i vilken container? Sök i vår nya sorteringsguide.
 • Det finns några få undantag där avfallet ska förpackas väl:
  - Säckar med trädgårdsavfall (gäller endast på Boo kretsloppscentral).
  - Damm, sågspån, aska, frigolitkulor och annat lättflyktigt material.
  - Textilier till återbruk och återvinning.
  - Invasiva växter (t ex lupin, Parkslide och björnloka). rk säcken med ”invasiv växt” och meddela personalen. Säckar slängs sedan i container för Energiåtervinning.

Sidan uppdaterades: