Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Fler möjligheter till återbruk och återvinning på Nackas kretsloppscentraler

Under våren genomför Nacka vatten och avfall flera förändringar på Nackas kretsloppscentraler för att utöka möjligheterna till materialåtervinning och återbruk.

- Genom att införa flera fraktioner och utöka återbruket på våra kretsloppscentraler tar vi viktiga kliv framåt för en cirkulär omställning, säger Jan Setréus avfallschef på Nacka vatten och avfall.

Byggåterbruk på Boo KLC införs

Från den 23 maj kan Nackabor lämna in byggmaterial för återbruk på Boo KLC. Pilotprojektet med Beijer Byggmaterial, som syftar till att utvärdera möjligheterna till återbruk av byggmaterial, utökas till att nu även omfatta insamling från Boo KLC. Genom ett nytt samarbete med Nacka gymnasium kommer byggmaterial även sorteras ut för användning i deras bygg- och anläggningsprogram.

- Våra samarbeten med Beijer Byggmaterial och Nacka gymnasium möjliggör en förflyttning uppåt i avfallstrappan genom att återanvända byggmaterial i stället för att skicka i väg det för energiåtervinning, säger Jan Setréus, avfallschef på Nacka vatten och avfall.

Det här kan du lämna till byggåterbruk

 • Obehandlat trämaterial, t.ex. lister, reglar, panel
 • Brädor
 • Skivmaterial i trä och gips
 • Fönster och dörrar
 • Spik, skruv och beslag
 • Vind- och takpapp
 • Byggplast
 • Armering
 • Stålreglar
 • Tapeter
 • Kakel och klinker
 • Klickgolv
 • Skåpstommar
 • Cementsäckar

Ny avsättning för metaller och fälgar

Separat insamling av kablar, mässing och koppar införs på samtliga kretsloppscentraler. Idag samlas kablar in med elavfall. Mässing och koppar samlas in tillsammans med övrig metall. Att dela upp olika metaller är kostnadseffektivt samtidigt som det ger en stor miljövinst i och med att behovet av transporter och eftersortering minskar.

Med hjälp av en ny maskin för däckkrängning kommer fälgar och däck att skiljas åt så att även metallen i fälgen nu kan hanteras separat.

Fler samarbeten efterfrågas

Nacka vatten och avfall söker nya samarbeten med näringsliv och andra organisationer för att kunna skapa avsättning för mer material.

- Det finns fortsatt mycket byggmaterial och andra avfallsströmmar som vi skulle kunna flytta uppåt i avfallstrappan och vi letar ständigt efter nya samarbetspartners, säger Catarina Östlund, ansvarig för återbruk på Nacka vatten och avfall.

Via Nacka vatten och avfalls hemsida kan du som verksamhet eller organisation ansöka om att hämta saker för återanvändning eller återförsäljning från någon av våra kretsloppscentraler.

Ansök om hämtning av återbruk på kretsloppscentralen här

Sidan uppdaterades: