Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Familjen Ernarp-Andersson från Nacka på prispallen i Minimeringsmästarna

Under ett år har hushåll över hela Sverige deltagit i Minimeringsmästarna, en tävling i att minska sitt avfall så mycket som möjligt. Nu är vinnarna korade och på tredje plats hamnade Nackafamiljen Ernarp-Andersson.

- Vi är stolta över att ha minskat avfallet med 87%. Det har varit roligt att göra utmaningarna och vi har egentligen bara ett tips. Sätt igång! Varenda steg i rätt riktning för att leva mer hållbart räknas, säger Karolina Ernarp som tillsammans med sin familj kom trea i tävlingen.

Nacka i topp

Under året har hushållen i Minimeringsmästarna lärt sig om hållbarhet och avfallsminimering genom föreläsningar och workshops. Hushållen har också antagit olika utmaningar. Året har varit indelat i fem teman: hållbar konsumtion, matsvinn, farligt avfall, delande och textil. Deltagarna har bland annat utmanats i att bjuda på en måltid lagad på rester, anordna klädbytardag, städa utan skadliga kemikalier och att designa om textil. Tre gånger under året har de vägt allt avfall de genererat under en tvåveckorsperiod, både det som källsorterats och det som hamnat i den vanliga soppåsen. I Nacka har åtta utvalda hushåll medverkat.

I söndags utsågs vinnarna i den nationella tävlingen som bedömdes enligt följande kriterier:

  • Deltagande på tematräffar
  • Avklarade utmaningar
  • Hushållets procentuella minskning av avfallsmängden

Tillsammans har alla deltagande hushåll minskat sitt avfall med 45 procent. I kommuntävlingen placerade sig Nacka på andra plats.

- Minimeringsmästarna har lockat 250 hushåll i 50 kommuner att utmana sig själva och varandra under ett år. Vi är så imponerade av alla våra familjer som engagerat sig för att minska sitt avfall och visat att det går att göra en förändring, säger Catarina Östlund, projektledare på Nacka vatten och avfall.

Om Minimeringsmästarna

Mängden avfall speglar hur vi tar vara på jordens resurser. Avfallsmängderna behöver minska, helst ska det inte bli något avfall alls. För att minska konsumtionens klimatpåverkan behöver vi använda det vi har så länge som möjligt och köpa nytt i sista hand. År 2021 gav ett genomsnittligt svenskt upphov till 475 kg kommunalt avfall, det vill säga allt avfall inklusive grovavfall, förpackningar och matavfall som återvinns.

Målet med Minimeringsmästarna är att deltagarna ska minska sina avfallsmängder avsevärt genom inspiration och kunskap. På lång sikt är målet att inspirera andra hushåll och verksamheter att minska de totala avfallsmängderna.

Minimeringsmästarna koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund med stöd från Avfall Sverige. Nacka vatten och avfall tillsammans med Tyresö kommun och Stena Fastigheter Stockholm har under projektet samverkat lokalt.

Läs mer om Minimeringsmästarna här.

Tips från familjen Ernarp-Andersson

  • Köp begagnat istället för nytt, och spara både pengar och på miljön. Låna eller dela istället för att äga. Skönt att slippa belamra förråd med saker som bara används några minuter om året.
  • Vårda det du har så att livslängden förlängs. Om du har råd är det ofta värt att köpa produkter av högre kvalitet som går att reparera.
  • Planera dina måltider så att du kan ta tillvara på matrester och fall inte för frestelsen att köpa mer än du behöver av färskvaror även om priset är lockande.

enarp-final-670X290.jpg

Bild från finalträffen 16 oktober på familjen Ernarp-Andersson samt projektledare Catarina Östlund.

Sidan uppdaterades: