Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Med anledning av TV-inslag om plast

Den senaste tiden har media uppmärksammat vad som sker med plast som slängs på kretsloppscentraler i svenska kommuner. Med anledning av SVT:s inslag om återvinning av plast vill vi informera om hur insamlingen fungerar i Nacka kommun och varför du fortsatt ska lämna både dina plastförpackningar och övrigt plastavfall till återvinning.

Skillnad på produkt och förpackning

Plastförpackningar och plastprodukter samlas idag in och återvinns i olika system. Det beror dels på att det handlar om olika typer av plast vilka kräver olika återvinningsmetoder, dels på att det råder olika ansvar för att samla in dessa.

Det är producentansvar på plastförpackningar och det är producenterna, via Förpackningsinsamlingen (FTI) och Svensk Plaståtervinning, som ansvarar för att återvinna dem. Plastförpackningar är i regel tillverkade av återvinningsbar plast. Därför är det viktigt att fortsatt lämna förpackningar till en återvinningstation och panta pet-flaskor, så att de kan bli till ny råvara. Till FTI:s återvinningstationer får du endast lämna plastförpackningar, inte plastprodukter.

33 procent av de plastförpackningar som samlades in av FTI via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling, återvanns under 2021. De blev till ny plastråvara som kan ersätta jungfrulig råvara.

Sveriges kommuner ansvarar för att samla in och ta hand om övrig plast från hushåll.

Hur tar vi hand om övrig plast i Nacka?

Övrig plast såsom exempelvis en trasig pulka eller en trasig trädgårdsstol i plast sorteras som ”hårdplast” på våra kretsloppscentraler. Denna plast skickas idag för materialåtervinning och personalen på kretsloppscentralen har utbildats i vad som är möjligt att återvinna och vad som bör sorteras bort.

Under 2022 infördes separat insamling av mjukplast som inte är förpackningar vid våra kretsloppscentraler. Även denna plast lämnas för materialåtervinning.

Den plast som inte går att återvinna går till energiutvinning och blir till el och fjärrvärme.

Plastfrågan är viktig och prioriterad

Det viktigast vi kan göra är att samla in all plast för att öka möjligheten till återvinning. Det pågår mycket för att förbättra läget både på EU- och nationell nivå. Inom några år väntas bland annat lagkrav på hur stor andel av plast i produkter som måste vara återvunnen. Samtidigt går utveckling av återvinningsmetoderna för plast framåt. 2023 invigs till exempel den första etappen på Site Zero, Svensk Plaståtervinnings nya återvinningsanläggning, som blir världens största och modernaste anläggning för plaståtervinning. Anläggningen kommer kunna ta emot och återvinna tre gånger fler plastsorter än idag.

Osäker på hur du ska sortera plasten?

Är du osäker på hur du ska sortera? Ta hjälp av vår Sorteringsguide.

Mer information


Vårt avslutande budskap är att vi bör minska konsumtionen av plast, fortsätta källsortera plastförpackningar och lämna annat plastavfall till återvinning. Det är det bästa vi kan göra!

Sidan uppdaterades: