Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Käppalaverket uppgraderas

Nu fortsätter uppgraderingen av Käppalaverket, där en stor del av avloppsvattnet från Nacka kommun renas. Verket ska på sikt rena avloppsvatten ännu bättre och dessutom rena åt fler.

En renare miljö i Östersjön

Käppalaförbundet har fått skärpta utsläppsvillkor för kväve, fosfor och organiskt material. Det är bra för miljön i Östersjön och gör att utsläppen kommer att bli ännu lägre än i dag. För att klara de nya villkoren införs en ny reningsprocess i Käppalaverket. Det kommer att leda till att utsläppen av kväve minskar med 40 %, fosfor med 33 % och organiskt material med 25 %, jämfört med de utsläppsvillkor som gäller i dag.

Ökad kapacitet

Nacka är en av Käppalaförbundets elva medlemskommuner. Medlemskommunerna växer och får fler invånare för varje år som går. Därför ökas kapaciteten i samband med uppgraderingen så att alla kan spola, duscha, tvätta och diska även i framtiden.

I dag kan Käppalaverket rena avloppsvatten från motsvarande 700 000 personer. I framtiden kommer verket att kunna rena avloppsvatten från motsvarande 900 000 personer.

Här kan du läsa mer om uppgraderingen

Bilder från Käppalaförbundets kampanjkäppala kampanjbild 2

käppala kampanjbild 1

Sidan uppdaterades: