Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Töm säcken på kretsloppscentralen

Vi vill påminna Nackabor om att tömma sopsäckar och annat emballage samt sortera innehållet i rätt containrar på våra kretsloppscentraler. Syftet är dels att minska felsorteringen så att mer avfall går till materialåtervinning istället för förbränning, dels att förbättra arbetsmiljön och minska risken för skär- och stickskador för vår personal.

Mer avfall till återvinning

Just nu är det högtryck på våra kretsloppscentraler i Boo, Älta och Östervik och vi ser att det hamnar mycket sopsäckar och kartonger med avfall i våra containrar:

- När vi undersöker innehållet i sopsäckar är det ofta blandat material där mycket hade kunnat materialåtervinnas, säger Mikael Andersson, ansvarig för kretsloppscentralerna, Nacka vatten och avfall.

- Det är mycket som kan gömma sig i säckarna; sprutor, vassa föremål, elektronik och annat som ska sorteras i andra fraktioner än den som säcken slängts i. Det förekommer även att kemikalier slängs i säckar, vilket både är farligt för miljön och för personalen som jobbar på kretsloppscentralerna, säger Mikael vidare.

Vi vill nu därför påminna Nackabor om att det inte är tillåtet att slänga sopsäckar och kartonger med avfall på kretsloppscentralen. Om vi alla hjälps åt blir avfallet bättre sorterat och kan i högre grad återanvändas och återvinnas!

Tänk på

 • Töm sopsäckar och kartonger samt lägg avfallet i avsedd container/behållare. Tomma säckar läggs i behållaren för sträckfilm (mjukplast) eller i containern för energiåtervinning. Kartonger sorteras i container för wellpapp och går till materialåtervinning.
 • Förbered ditt besök och börja sortera redan hemma i garaget, köket eller i förrådet. Då blir besöket på kretsloppscentralen mycket enklare.
 • Allt avfall går att sortera. Är du osäker på vad som ska läggas i vilken container? Sök i vår sorteringsguide.
 • Det finns några få undantag där avfallet ska förpackas väl:
  - Damm, sågspån, aska, frigolitkulor och annat lättflyktigt material.
  - Textilier till återbruk och återvinning.
  - Invasiva växter (t ex lupin, parkslide och björnloka). Märk gärna säcken med ”invasiv växt” och meddela personalen. Säckar slängs sedan i container för energiåtervinning.

Tack för att du återvinner och lämnar till återbruk!

Sidan uppdaterades: