Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Årets Cirkulativ, ett nytt cirkulärt pris i Nacka, lanseras på Nacka Företagarträff 2024

I Nacka tar vi betydande steg mot en hållbar utveckling. Genom ett samarbete mellan Nacka vatten och avfall, Företagarna Nacka Värmdö och Nacka kommun introduceras det prestigefyllda priset Årets Cirkulativ, ett nytt cirkulärt pris, för första gången på Nacka Företagarträff 2024.

Priset Årets Cirkulativ tilldelas en företagare, privatperson eller verksamhet som har presenterat en innovativ affärsidé eller initiativ inom cirkulär ekonomi, där fokus ligger på att skapa cirkulära flöden av material och resurser.

-Nacka är en kommun där många innovativa idéer och företag blomstrar. Jag är stolt över att vi genom att lansera Cirkulativet är med och positionerar Nacka som en föregångare och bidrar till att skapa långsiktig hållbarhet, säger Mats Rostö, VD Nacka vatten och avfall.

Vid prisutdelningen kommer särskild vikt att läggas på hur priset bidrar till hållbar utveckling, dess potential att sprida sig till andra kommuner eller branscher, mätbara resultat samt hur Nacka kan bli mer hållbart och cirkulärt genom satsningen.

- Nackas näringsliv ställer om. Som ett led i att möta de globala miljöutmaningarna, på ett sätt som samtidigt öppnar upp för nya och spännande affärsmöjligheter, blir Cirkulativet ytterligare ett spännande verktyg och inspirationskälla för Nackas småföretagare. Cirkulativet är ett resultat av ett nära och målfokuserat samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle, som vi har i Nacka. Tillsammans verkar vi för ett mer hållbart företagande i ett allt mer hållbart Nacka, säger Företagarnas ordförande Per Lejoneke.

Årets Cirkulativ är ett erkännande till en aktör som inte bara drömmer om en bättre framtid, utan aktivt arbetar för att göra den till verklighet och främjar en hållbar utveckling.

Cirkulär ekonomi representerar en nödvändig övergång från den linjära konsumtionsmodellen till en mer hållbar, där material återanvänds, återställs, uppgraderas eller återvinns. Stiftarna bakom priset samarbetar för att tillsammans stärka Nackas varumärke som en plats för innovation, hållbarhet och framtida möjligheter.

Läs mer här och nominera till Årets Cirkulativ.

Sidan uppdaterades: