Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Januari

Uppdateringar om försenad sophämtning

Vi har fortsatta problem med hämtning av avfall i olika områden i kommunen. Här kommer du i fortsättningen att kunna följa våra uppdateringar om de aktuella problemen så länge de pågår.

Sedan julhelgen har vi haft fortsatta problem med sophämtningen vilket drabbat många av våra kunder. Den främsta orsaken till förseningarna är en kombination av dikeskörningar av fordon och högre sjukfrånvaro bland hämtpersonalen. Vår entreprenör Verdis kommer att ta in extra fordon och personal så länge som det behövs för att problemen ska kunna lösas.

Vi förstår att förseningarna påverkar din vardag och vi gör allt i vår makt för att lösa situationen. Vi använder de medel och verktyg vi har i dialog med Verdis.

Fortsatta uppdateringar om situationen

Vi kommer i fortsättningen att använda denna webbsida för uppdateringar så länge de aktuella problemen med sophämtnignen pågår. Uppdateringarna hittar du i listan nedan.

Uppdateringar

Datum

Information

2024‑01‑22

Efter de stora förseningarna som berört många av våra kunder har vi nu kommit ikapp med sophämtningen. Vi har full bemanning av personal och samtliga fordon är i drift.

Observera att enstaka adresser fortfarande kan behöva tömning. Hör av dig till kundservice om ditt kärl har missats.

Denna sida kommer inte längre att uppdateras med ny information. Vi hänvisar från och med nu enbart till vår vanliga drift/störningsinformation ifall nya störningar uppstår.

2024‑01‑19

De stora förseningarna som sträckt sig över flertalet veckor ska vara åtgärdade, sånär som på några få adresser.

Viss ny försening uppstod efter onsdagens snöfall. Planen är att det ska tas igen idag. Skulle det ej ske är planen att fortsätta köra ikapp i helgen. Tack för fortsatt visat tålamod.

2024‑01‑18

Under onsdagen var Älgö ett av våra allra högst prioriterade områden för att komma ikapp med sophämtningen. En del adresser fick tyvärr inte hämtat på grund av vädret och trafiksituationen.

Idag kommer vi att fortsätta på Älgö och de övriga adresser där hämtning planerats under gårdagen.

Det kan dröja till helgen att komma ikapp med nya förseningar som uppkommit. Vår entreprenör kommer att fortsätta arbetet under lördag och söndag.

2024‑01‑17

Vi fortsätter att jobba ikapp förseningar i sophämtningen under dagen med extrainsatta bilar och personal. Vi fokuserar på Älgö och andra områden där problem med sophämtning förekommit under längre tid.

Med anledning av gul vädervarning idag kommer läget att vara ansträngt och kan medföra problem.

Vänligen låt kärlen stå ute till de tömts. Vi beklagar de besvär förseningen medför.

2024‑01‑16

Under dagen har samtliga hämtningsfordon tillsammans med tre extra fordon varit ute och hämtat avfall i kommunen. Från idag har det även hyrts in en extra mindre lastbil som används till att stötta och komplettera i avfallshämtningen.

Älgö kommer att hanteras enligt ordinarie rutt imorgon, men med extrafordon.

De ställen där nedskräpning skett i samband med utebliven tömning kommer att städas upp av entreprenören. I de fall fastfruset matavfall hindrar tömning av kärlen kommer entreprenören att hacka loss detta.

2024‑01‑15

När vi går in i vecka 3 är det är fortsatta förseningar i sophämtningen. Under helgen 13–14 januari gjordes en insats som innebar att fyra fordon körde extra på lördagen och fem fordon på söndagen. Många hämtningar kunde genomföras medan andra tyvärr fortsatt ej är avklarade.

Sidan uppdaterades: