Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Nacka kommun publicerar krisbroschyr

Nu finns broschyren Om krisen kommer till Nacka – var förberedd! digitalt och för nedladdning på nacka.se. Innehållet är ett stöd till alla i Nacka som vill bli bättre på krisberedskap och ger viktig information om vad som gäller lokalt vid en samhällskris. Broschyren är en del av kommunens satsning för att vi tillsammans ska vara så förberedda som möjligt om det uppstår en allvarlig samhällskris i Nacka.

Om det sker en större olycka, en omfattande väderstörning eller någon annan allvarlig kris som påverkar många Nackabor och stora delar av samhället kan det leda till att många saker vi är vana vid slutar fungera. Det kanske inte går att dricka vattnet i kranen, det kanske inte finns någon el och det kanske inte går att handla mat. Då är det viktigt att alla som kan har egen beredskap för att klara sitt behov av vatten, mat, värme och kommunikation under minst en vecka, gärna längre.

– Vi vill att alla i Nacka ska kunna vara så förberedda som möjligt om det skulle uppstå en allvarlig samhällskris som påverkar många i kommunen. Ju fler som är förberedda på att klara sig själva desto bättre kan samhället fokusera på att finnas till för de som är i störst behov av hjälp. Genom att vara förberedd på att hantera en kris bidrar du till att vi tillsammans bättre kommer att kunna klara av svåra påfrestningar i Nacka, säger Henrik Ahl, stabs-och säkerhetsdirektör i Nacka kommun.

Krisberedskap i Nacka

Broschyren är en lokal version av broschyren Om krisen eller kriget kommer! som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram och förmedlat till alla hushåll i Sverige. Om krisen kommer till Nacka – var förberedd! kompletterar med bland annat information om lokala skillnader när det gäller krisberedskap som är särskilt viktiga för oss i Nacka att känna till:

  • Hur du får information om en kris även om Nacka kommuns webbsida eller sociala medier inte fungerar.
  • Vart du kan vända dig för att få stöd vid allvarliga samhällsstörningar, så kallade trygghetspunkter.
  • Vad som gäller i Nacka om vattnet i kranen inte går att dricka under en längre tid eller om ett elavbrott så att toaletten inte fungerar.

Broschyren förklarar också begrepp som totalförsvar och civilplikt, beskriver vad som gäller för skyddsrum och listar viktiga kontaktuppgifter till olika aktörer som kan vara bra att ha tillhands vid en kris. Det finns också ett avsnitt med tips på övningar i krisberedskap som kan göras tillsammans med familj, vänner och grannar.

Viktigt med bekräftad information

Vid kris har kommunen ett ansvar att informera om händelsen och personer i området uppmanas att följa kommunens kommunikation.
– Vid en allvarlig samhällskris – eller i värsta fall vid krigshot – är det av yttersta vikt att ta del av bekräftad information från myndigheter och att inte sprida obekräftad information, säger Jonas Raber, säkerhetschef i Nacka kommun.

Broschyren finns tillgängligt digitalt och för nedladdning på nacka.se. Läs och ladda ner broschyren här.

Fler satsningar på krisberedskap i Nacka

Efter sommaren lanserar Nacka kommun även en fördjupande digital utbildning om krisberedskap och civilt försvar som heter Medveten, redo, trygg och är producerad i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen Stockholm, Civilförsvarsförbundet och Svenska Röda Korset. Mer information kommer inför lanseringen!

Under MSB:s årliga beredskapsvecka, vecka 39 med start 23 september, erbjuder Nacka kommun även lokala aktiviteter, mer information kommer till hösten.

Sidan uppdaterades: