Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Nacka vatten och avfall sluter avtal med Tiptapp för att förbättra och förenkla grovavfallsinsamlingen i Nacka

Nacka vatten och avfall kommer efter ett lyckat pilotprojekt att inleda ett samarbete med Tiptapp för att förbättra och förenkla insamlingen av grovavfall i Nacka kommun. Detta initiativ är en del av att möta målen i Nackas avfallsplan 2021-2026, som strävar efter att ge Nackaborna god service, tillgänglig insamling och tillhandahålla en hållbar och säker avfallshantering. Samverkan kommer även bidra till att förebygga avfall, då appen möjliggör återanvändning genom en bytessida.

Under pilotprojektet har mer än 10 000 annonser om återvinning publicerats vilket har hjälpt fler än 4000 Nackabor. Då det är möjligt att hämta flera annonser samtidigt har samarbetet sparat cirka 1500 resor till kretsloppscentral vilket både bidragit till minskad köbildning på kommunens kretsloppscentraler och minskade koldioxidutsläpp.

-Detta samarbete ger goda möjligheter för återvinning och återanvändning även för de som har brist på tid eller avsaknad av bil. Att med hjälp av data förstå invånarnas behov och beteende kan vi arbeta med vidareutveckling av verksamheten. Vi jobbar varje dag för att ge Nackaborna god service, säger Martina Bozic verksamhetsutvecklare på Nacka vatten och avfall.

Att förlänga varornas livslängd uppmuntras också av Tiptapp som har gjort det enkelt att kostnadsfritt både ge bort och hämta upp saker som kan återanvändas direkt i appen. Under pilotprojektet har 106 ton prylar och möbler bytt ägare via appen.

- Vi tror att samarbete är nyckeln till att nå framtidens hållbarhetsmål och att det finns en enorm potential att både öka återanvändning och effektivisera insamling av grovavfall. Vårt samarbete med Nacka vatten och avfall är ett lysande exempel på när innovation möter infrastruktur, vilket inte bara skapar en mer hållbar framtid utan även direkt förbättrar vardagen för våra användare, säger David Höök, medgrundare av Tiptapp och partnerskapansvarig.

Det här samarbetet syftar till att erbjuda Nackaborna en förbättrad och enkel lösning för grovavfallsinsamling samtidigt som Tiptapps applikation säkerställer att materialet lämnas sorterat på kretsloppscentralen.

Sidan uppdaterades: