Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Nacka kommun har en visselblåsarfunktion som är till för både anställda och allmänhet.

Vår förhoppning är att alla anställda i Nacka kommun upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen och att allmänheten har ett förtroende för kommunen och vänder sig till kommunens tjänstepersoner om frågor uppstår. Om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt så är det möjligt att göra via kommunens visselblåsarfunktion. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I första hand vänder du dig som anställd till sin närmaste chef och som allmänhet till den verksamhet det berör.

Vid oegentligheter och misstanke om missförhållanden

Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt. Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser som rör exempelvis offentlig upphandling, personuppgifter eller miljöskydd kan också anmälas.

Observera att om anmälan inte anses omfattas av visselblåsarfunktionen medför det att den särskilda sekretessen inte gäller för anmälan.

Lantero AB tillhandahåller den tekniska lösningen för kommunens visselblåsarfunktionen.

Att göra en anmälan

För att göra en anmälan kan du gå in på en extern webbplats (se länk nedan) och fylla i ett formulär med relevant information. Ärenden handläggs av en speciellt utsedd förtroendegrupp inom Nacka kommun eller av en oberoende advokat vid förhöjd jävsrisk.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  1. Använda en dator utanför Nacka kommuns nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  2. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.
  3. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till aQR- visselblås.JPGtt mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens WiFi.

Här hittar du rapporteringssidan.

Det är också möjligt att lämna en rapport per telefon, 020-899 433. Du kommer då till Lantero. Om du önskar lämna en rapport på ett fysiskt möte istället kan du höra av dig till kanslichef på telefon 070-431 83 29 eller via mejl christopher.arontaus@nacka.se.

Alternativ rapportering via ”externa kanaler” och behöriga myndigheter

Enligt den visselblåsarlagstiftning som gäller sedan december 2021 ska det finnas möjlighet att vid sidan av organisationers interna kanaler, kunna rapportera via så kallade ”externa kanaler”. Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål. Ansvaret för lagen ligger hos Arbetsmarknadsdepartementet, som informerar om vilka myndigheter som ansvarar för vilket område. Här finns mer information om Arbetsmarknadsdepartementet.

Frågor och svar om visselblåsarfunktionen

Här hittar du frågor och svar om Nacka kommuns visselblåsarfunktion.

Sidan uppdaterades: