Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fadder dagvattendammar

Flera förskolebarn är nu faddrar för våra dagvattendammar i Nacka. Att vara fadder innebär att man forskar och ser till en dagvattendamm under ett läsår.

Under hösten 2020 utbildade vi flera förskolebarn till Kretsloppshjältar med uppdrag att bli fadder för en av våra dagvattendammar. Tillsammans utforskar vi dammen och pratar om hur den hjälper till att rena regn- och smältvatten från våra gator och torg. Förskolorna har lånat utrustning för att forska och ta hand om en dagvattendamm i närheten av förskolan under ett läsår.

Bland annat studerar barnen växter, djur, kvaliteten på vattnet och plockar skräp. Till våren kommer alla förskolor få möjlighet att visa upp sitt arbete och vad de har upptäckt runt dammen i en utställning.

Vi planerar att utbilda fler faddrar

Vi planerar att utbilda nya förskolegrupper som vill bli faddrar för våra dagvattendammar. Klicka på länken nedan för att göra en intresseanmälan att bli fadder för en dagvattendamm. Kontakta skola@nvoa.se om ni har frågor eller funderingar angående att vara fadder för en dagvattendamm.

Målgrupp: 5 åringar.

Intresseanmälan fadder dagvattendamm

.

Barn vid dagvattendamm

Dagvattendammar

Dagvatten är regn och smältvatten från is och snö som rinner från hårdgjorda ytor ner i brunnar och mark. Det leds vidare till sjöar och hav. Ibland via diken, ibland via gator och mark och ibland via ledningar.

I Nacka har vi flera dagvattendammar som finns till för att rena dagvattnet som kan smutsas ner av exempelvis biltrafiken innan det når våra sjöar.

Passa på att besök en dagvattendamm i närheten av er förskola eller skola för att studera dem på plats. Nedan kan du ladda ner affischer på fem av våra dagvattendammar i Nacka som visar hur de fungerar.

kocktorp 700x561px.jpg

Bilden visar Kocktorpssjöns dagvattendamm

Läs mer om dagvattendammar i Nacka här. Nedan kan ni ladda ner affischer på våra dagvattendammar.

Material från Nacka vatten och avfall om vatten

Sidan uppdaterades: