Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

Dagvatten

Enligt kommunens dagvattenstrategi ska Nacka göra dagvattnet synligt genom små och större anläggningar, till exempel i parker och på torg. Anläggningarna ska berika den bebyggda miljön, gynna biologisk mångfald och skapa ekosystemtjänster.

Här visar vi några anläggningar av det slaget och beskriver kort hur de fungerar.

Nedan finns en sammanställning av det skötselarbete som pågått i dagvattendammarna under de senaste åren.

Rapport erfarenheter av sedimenttömning.pdf

Sidan uppdaterades: